Senaste nytt

RSS

Aktivister från 16 länder i upprop mot krig

13 May 2024

Den Europeiska Förrbindelskommitten mot Krig (EFK) samlades i Paris lördagen den 4 maj, med deltagare från 16 länder. Följande upprop antogs (pdf):

På initiativ av Europeiska Förbindelsekommittén mot Krig (EFK), samlad den 4 maj med delegater från 16 länder:

UPPROP

 ”Det är inte när kriget dödar 1000 soldater per dag, när friheter undertrycks av censur och krigslagar, som vi kan bekämpa kriget. Det är innan, när vi fortfarande kan organisera oss och demonstrera. DEN HÄR GÅNGEN MÅSTE VI FÖRHINDRA DEM I FÖRVÄG!”

Biden, Scholz, Macron, Sunak, Meloni,... NEJ till era krig!

Ni är ansvariga för massakrer och krig.

Den 24 april röstade den amerikanska kongressen 95 miljarder dollar till kriget i Ukraina, för att leverera vapen till Netanyahus armé och för militära utplaceringar gentemot Kina. Det besvarades med en enorm våg av studentmobiliseringar, med start från Columbia University (New York), som tog upp parollen: ”Genocide Joe. You can’t hide. How many kids have you killed today?”.

Mer än 100 000 palestinier har dödats, lemlästats eller anmälts saknade. Hundratusentals barn svälter, berövas vård och skolgång. Många är nu föräldralösa, traumatiserade av de omfattande bombningar och förstörelsen som B. Netanyahus armé har utfört.

Stats- och regeringschefer, med början i USA, följt av EU, är ansvariga för det som Internationella domstolen har beskrivit som ett troligt folkmord och som miljontals skräckslagna människor är vittnen till varje dag. Regeringarna deltar i krossandet av det palestinska folket genom att organisera vapenleveranser och militära komponenter till Israel och genom att upprätthålla handelsavtal med staten som dödar och förstör alla former av civilisation på Gazaremsan.

Trots passiviteten, till och med tystnaden, från arbetarrörelsens ledningar, så sprider sig protester och kraftfulla mobiliseringar i alla världens länder, i alla världsdelar, inklusive i Israel, för att försvara det palestinska folket och deras rättigheter.

Regeringarna och EU som har tillåtit och fortsätter att stödja detta folkmord (som även påven benämner som sådant), försöker i dag dämpa sina uttalanden, skrämda av konsekvenserna av sin politik i Palestina och i sina egna länder.

Regeringar vill nu dra in oss än mer i kriget i Ukraina, skicka trupper och kasta oss in i en konflikt mellan kärnvapenmakter. Samma människor som sålde oss EU som ett område för fred förbereder sig nu för krig.

”Krig behöver kanoner, inte smör” (enligt den tyska arbetarrörelsens formulering). Från många regeringar, såväl som från EU, höjs röster för att upprätta en krigsekonomi, vilket innebär en allmän attack mot sociala erövringar, demokratiska friheter och offentliga tjänster, som arbetarnas kamp har drivit igenom i varje land. Så länge de fackliga ledningarna stöder den härskande elitens krigiska inriktning i Europa, kommer de inte att kunna förhindra förstörelsen av sina arbetares erövringar.

På båda sidor om den rysk-ukrainska gränsen tas unga människor från gatorna, i städerna och på landsbygden, för att med våld skickas till fronten och till sin död. När Putin mobiliserar 300 000 nya soldater så sänker Zelenskyj värnpliktsåldern med två år. Och detta för att tjäna som kanonmat för de multinationella företagen och oligarkierna från alla håll. Vi vägrar att tillåta detta krig att sprida sig. Vi vill att det ska sluta omedelbart.

Inför alla krigshetsande regeringar – som hycklande hävdar att de försvarar fred och demokratin, samtidigt som de avvecklar sociala och demokratiska landvinningar överallt, vägrar förhandlingar och vapenvila och fortsätter att leverera vapen – så står vi tillsammans med de unga ukrainare och ryssar som inte längre kan stå ut med kriget, vi står tillsammans med de arbetare och ungdomar som vägrar krig och förtryck, och kräver vapenvila, upphävande av blockaden av Gaza och att de sociala och politiska kraven uppfylls.

Vi säger: inte i vårt namn!

 • Vi vägrar krig och barbari, som bara gynnar de mäktiga och vapentillverkarna, vars vinster skjuter i höjden.
 • Vi vägrar, för oss själva, för våra barn och för våra barnbarn, att dras in i krig och att hela samhället militariseras.
 • Vi vägrar de ständigt ökande militärbudgetarna under NATO:s och EU:s förmyndarskap; vi fördömer det sociala krig som bedrivs mot arbetare och ungdomar.
 • Vi vägrar alla attacker mot friheter, hoten och förtrycket. Vi försvarar yttrandefriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och strejkrätten, som är särskilt hotade.

Folkens mobilisering kommer att kunna blockera den dödliga upptrappning som regeringarna vill dra in oss i och stoppa vapenleveranserna.

Genom att gå samman över gränserna agerar vi för arbetarnas och de ungas internationella enhet för att tvinga fram vapenvila och en omfördelning av militärbudgetar till befolkningens livsviktiga behov, till skolor, sjukhus, löner och pensioner.

 • Stoppa massakern på det palestinska folket!
 • Omedelbar vapenvila i Palestina likväl som i Ukraina!
 • Stoppa vapenleveranserna!
 • Nej till allt militärt ingripande av NATO-styrkor i Ukraina!

Massivt möte med franska POI 5 maj

13 May 2024

2 500 aktivister deltog på det franska Oberoende Arbetarpartiets (POI:s) massmöte i Paris, söndagen den 5 maj.

Assembé du Parti Ouvrier Indépendant – 5 mai 20024 (Video)

På mötet spreds en deklaration från Fjärde Internationalens Internationella Sekretariat:
Stoppa kriget! Stoppa massakrerna i Gaza! På svenska och andra språk.

Motståndsmöten förbereds i Paris

29 Apr 2024

Lördag den 4 maj samlas Europeiska Förbindelsekommittén mot krig i Paris, med representativa delegationer från ett flertal europeiska länder. Kommittén har sin bas i Tyskland och har tidigare hållit några videokonferenser, med början 8 juli 2023.

Mer information (på tyska och engelska) finns här:
https://gegendenkrieg-gegendensozialenkrieg.info

Franska Oberoende Arbetarpartiet (POI), värd för mötet 4 maj, håller även ett internationalistiskt massmöte mot krig och utsugning, den 5 maj, med följande talare:

 • Haim Bresheeth, professor vid SOAS-universitetet I London och medgrundare av Jewish Network for Palestine (Storbritannien)

 • Lybon Mabasa, grundare och ordförande för Socialist Party of Azania (Sydafrika)

 • Andrej Hunko, parlamentsledamot i Bundestag för Bündnis Sahra Wagenknecht (Tyskland)

 • José Nivoi, ansvarig för hamnarbetarnas autonoma kommitté i Genua – Calp (Italien)

 • Jana Silverman, ansvarig inom Democratic Socialists of Americas internationella kommitté (USA)

 • Markus Sokol, medlem i brasilianska Arbetarpartiets (PT:s) ledning och grupperingen DAP – Diálogo e Ação Petista (Brasilien)

 • Jérôme Legavre, aktivist i POI och parlamentsledamot för La France Insoumise (Frankrike)

Arbetarinternationalen återkommer med rapporter från dessa möten.

Kriget och franska NPA:s urspårning

28 Feb 2024

Den franska politiska organisationen NPA är efterföljare till det tidigare LCR och är en organisation som åberopar sig på samma Fjärde International som svenska Socialistisk Politik (en strömning inom Vänsterpartiet).

Vi publicerar här en artikel av Lucien Gauthier, från franska Oberoende Arbetarpartiet (POI), som problematiserar NPA:s aktuella linje, i synnerhet i förhållande till kriget i Ukraina. Givetvis är detta inte en "fransk" fråga, utan lika aktuell i Sverige. (från Informations Ouvrières, nr 797, 29 feb 2024)

***

Vart är NPA på väg?

Sedan årtionden känner jag den politiska strömningen LCR-NPA och många av dess ledare under hela denna period, några redan avlidna och andra fortfarande vid liv, med vilka jag har bra relationer. Vi har sedan länge varit oeniga med denna strömning. Men inte desto mindre åberopade den sig på anti-kapitalism, anti-imperialism, anti-kolonialism, anti-militarism, anti-fascism och anti-rasism.

Det är därför jag idag är chockad över den nuvarande utvecklingen av det nya NPA, som är ett resultat av en splittring av denna organisation i två distinkta fraktioner, genomförd för ett år sedan.

Sedan starten av kriget i Ukraina har vi för vår del kämpat kring linjen "Varken Putin eller NATO!". Om detta ämne skriver NPA: "Det finns mycket konkreta skillnader mellan Zelenskys nyliberalism och den ryska regimens fascism (...). Putins militära nederlag är brådskande. Att förneka detta är att utplåna skillnaderna mellan liberal borgerlig demokrati och fascistiska auktoritära regimer”.

Det utmärkande för världssituationen skulle alltså vara den putinistiska fascismens framväxt, medan USA bara skulle vara en liberal borgerlig demokrati!

För ett år sedan, den 25 februari 2023, organiserades en "enhetlig" demonstration i Paris till stöd för Zelenskij och Ukraina. Ordföranden för Unionen av ukrainare i Frankrike (en nationalistisk grupp) kallade till denna demonstration, medan "representanter för olika partier (PS, EELV, NPA, Renaissance) tillkännagav sin närvaro" (AFP, 20 februari). Och faktiskt, den dagen utgjorde NPA en betydande del, tillsammans med macronisterna, just under kampen mot pensionsreformen. Hur är det möjligt?

När Macron-regeringen tillkännager en militärbudget på 413 miljarder euro, skriver NPA: ”Att bekämpa ökningen av militärbudgetar och militariseringen av samhället är nödvändigt och är förenligt med det ukrainska motståndet. Låt oss kräva att Frankrike, istället för att sälja vapen till diktaturer, på allvar hjälper det ukrainska motståndet utan att öka sina egna militärutgifter”.

Otroligt! Det finns alltså en "bra" militärbudget. En fråga till ledarna för NPA: Macron tillkännagav, förra veckan, ytterligare tre miljarder till Ukraina. Ska vi stödja detta beslut eller kräva att dessa tre miljarder betalas ut till jordbrukare, vården och skolorna?

Denna politiska rörelses tradition var Liebknechts tradition, som i början av det första imperialistiska världskriget, 1914, röstade emot krigsbudgetarna genom att förklara: "Fienden finns i vårt eget land".

Uppenbarligen bryr sig den nya ledningen för NPA, som splittringen resulterade i, inte om dessa ”gammalmodigheter”. De vågar till och med, den 2 februari, skriva: ”Seger mot den ryska invasionen kan inte bara vara "militär", men den klarar sig inte utan vapen. Och vi kan inte säga att vi är solidariska mot denna aggression och motsätta oss vapenleveranser eftersom de kommer från Nato”. NATO, alltså en ny vän till det ukrainska folket!

Att hävda detta, just i det ögonblick som NATO stödjer kriget i Ukraina och – med USA:s medverkan – stödjer folkmordet på det palestinska folket, är verkligen att medvetet blunda för den globala situationen och USA:s roll, som huvudansvarig för det världsomfattande barbariet.

Och slutligen denna plågsamma urspårning: denna politiska rörelse hade alltid uttalat sig mot EU, som de betraktade som arbetsgivarnas Europa genom att mot det ställa upp arbetarnas Europa. Men nu har NPA blockerat en överenskommelse med La France Insoumise (LFI) genom att försöka påtvinga dem parollen att integrera Ukraina i EU. Låt oss komma ihåg att samma EU har inlett en process just för att integrera Ukraina.

Detta stöd från NPA är beklämmande. EU skulle alltså vara en skyddande ram, den nya formen av internationalism? Alla vet – och det gör ledarna för NPA också – att EU stödde krigen i Irak och Jugoslavien och att den för närvarande stöder "Israels rätt att försvara sig själv". 30 000 palestinier, män, kvinnor, barn har redan massakrerats med detta stöd från EU och vi ska tillåta dem att göra det? För att inte ens tala om förstörelsen av rättigheterna och garantierna för arbetare och jordbrukare inom hela EU.

Ingen kan glädja sig över denna urspårning. Det är snarare till och med sorgligt.

Lucien Gauthier

Palestina

13 Oct 2023

Vi befinner oss i en tid då politker och journalister från alla håll väljer att bortse från årtionden av den israeleiska statens förtryck mot palestinier, från den israeliska statens, även enligt internationella konventioner, olagliga ockupationer av palestinsk mark, likosm från apartheid-inslagen i israelisk lagstiftning och praktisk politik.

Vi befinner oss i en tid då få uppmärksammar att den israeliska försvarsministern officiellt deklarerade, den 9 oktober, att "Vi inför en total blockad av Gaza. Ingen elektricitet, inget vatten, ingen gas, allt stängs av. Vi bekämpar djur och agerar i konsekvens med detta".

I Gaza bor över två miljoner människor, instängda på en liten landremsa – familjer och barn.

I detta läge har Fjärde Internationalen publicerat en deklaration som påminner om vissa grundläggande ställningstaganden i Palestina-frågan:

Deklaration från Fjärde Internationalens Internationella Sekretariat, 9 oktober 2023

 

Dokument inför Fjärde Internationalens 10:e Världskongress

4 Oct 2023

Fjärde Internationalen – La Vérité kommer att hålla sin 10:e världskongress i december 2023. Som ett bidrag till diskussionen har Internationella Sekretariatet formulerat politiska anteckningar, som publiceras i La Vérité – The Truth nr 113 som ges ut nu i dagarna.

Vi publicerar här den svenska versionen av de politiska anteckningarna:

I vilken situation kommer Fjärde Internationalens 10:e kongress att hållas?

Paris 26 mars

29 Mar 2023

Stoppa pensionreformen!

Stoppa kriget!

Stormöte med franska POI

Under pågående mobiliseringar, med strejker och massdemonstrationer, organiserade det franska Oberoende Arbetarpartiet (POI) ett stormöte i Paris den 26 mars. Bland de närmare 2000 deltagarna fanns inte bara partimedlemmar utan även många från rörelsen La France Insoumise (LFI-NUPES) och andra som deltar i striderna, även representanter för kampen i Tyskland, Italien, Spanien och Grekland

I fokus stod frågan om kampen mot pensionsreformen, om regeringens vana att driva igenom viktiga beslut utan parlamentets godkännande och inte minst kampen mot kriget i Ukraina och mot NATO.

På mötet bidrog bland annat följande:

 • Ophélie Sauger, aktivist i POI och ersättare för LFI-Nupes i Nationalförsamlingen
 • Sevim Dagdelen, parlamentsledamot för Die Linke i tyska Bundestag (hälsning)
 • José Nivoi, språkrör för autonoma hamnarbetarkollektivet i Genova, Italien (video)
 • Youssef Ben-Saïd, POI:s ungdomsorganisation
 • Jordi Salvador Duch, ledamot i spanska parlamentet för katalanska Republikanska vänstern (video)
 • Melinda Sauger, aktivist i POI, medlem i LFI:s politiska råd
 • Pierre-Olivier Poyard, nationell sekreterare för franska Fredsrörelsen
 • Litsa Frydas, representant för grekiska Nya vänstern (NAR) (video)
 • Jérôme Legavre, aktivist i POI, parlamentsledamot för LFI-Nupes i Nationalförsamlingen
 • Jean-Luc Melenchon, ledare LFI-Nupes, presidentkandidat

Länk till You-Tube-Video – observera att sändningen börjar först efter 4:30 (spola fram!) och håller på i 2 timmar och 40 minuter:

Assemblée du POI

Stoppa kriget!

21 Dec 2022

 

Ett europeiskt upprop mot kriget, för en omedelbar vapenvila, har lanserats av ett flertal parlamentsledamöter och fackliga aktivister/ansvariga:

Stoppa kriget! (svensk version med ett urval av undertecknare)

Stop the War (engelsk version med samtliga ursprungliga undertecknare)

Ställ dig bakom uppropet genom att skicka ett meddelande via "Kontakta" i menyn ovan.

 

Mot krig och NATO – Madrid 25-26 juni 2022

26 May 2022

Tillsammans med franska POI och grekiska NAR bjuder spanska arbetaraktivister in till ett möte mot kriget och mot NATO i Madrid 25 juni och ett gemensamt deltagande i en större demonstration med de spanska fackliga landsorganisationerna UGT och CCOO och andra organisationer, den 26 juni.

Mötet och demonstrationen hålls inför NATO:s toppmöte i Madrid 29-30 juni.

För mer information och inbjudan (på spanska – franska – engelska):

Letter from Spain: Meeting and Demonstration against war and NATO

Letter from POI and NAR: Madrid, 25–26 June

Europeiska nödkonferensen 9 april 2022

26 May 2022

Konferensen samlade, förutom franska Oberoende Arbetarpartiet (POI) och grekiska Nya Vänsterströmningen (NAR), bland annat representanter för franska Union Populaire, irländska Eirigi och turkiska Arbetarpartiet (TIP) – totalt aktivister från 19 länder.

Samtliga inlägg och uttalanden finns samlade i en 17-sidig pdf (på engelska):

Europeisk nödkonferens 9 april 2022

3 Apr 2022

Stoppa kriget!

Varken Putins Ryssland eller NATO!

Ingen nationell samling med krigshetsande regeringar!

Nya Vänsterströmningen (NAR) från Grekland och det Oberoende Arbetarpartiet (POI) från Frankrike bjuder in till en nödkonferens lördag 9 april.

Upprop/Inbjudan (på franska, grekiska, engelska, spanska, danska och fler språk)

För all vidare information, mejla till: eit.ilc@fr.oleane.com

 

Communiqué Palestine, May 11, 2021

12 May 2021

Uttalande från ICLE (på engelska):

Once again, the Palestinian people are under the fire of repression

Louisa Hanoune fri!

11 Feb 2020

Det algeriska Arbetarpartiets ledare Louisa Hanoune frigavs i natt, efter 9 månader i fängelse.

Detta inte minst tack vare den mycket omfatttande kampanjen för hennes frigivning, i Algeriet och i över hundra länder världen över.

Se vidare uttalande från algeriska Arbetarpartiet (11 feb 2020):

Arbetarpartiets generalsekreterare, Louisa Hanoune, är fri 

AI nr 16

28 Dec 2019

Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019) finns nu tillgänglig för läsning på nätet och nedladdning. Innehåll:

 • Ledare: Motsättningarna skärps
 • Uttalande från AIN:s kommitté för utbyte (ICLE), med delegationer från 55 länder samlade 28–30 november i Paris
 • Utförliga utdrag ur inlägg på internationalistiskt massmöte i Paris, 30 november
 • Strejken i Frankrike fortsätter
 • Den revolutionära processen i Algeriet sep-dec

Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019) 

 

Internationellt Upprop från Paris-möte 30/11

28 Dec 2019

ICLE – AIN:s permanenta kommitté för utbyte – höll sitt andra möte den 28–30 november i Paris med stöd av krafter i 70 länder (55 delegationer närvarade). Läs mötets uttalande:

Mot krig, utsugning och förtryck – folken vill leva! 

← Äldre inlägg