Senaste nytt

RSS

Palestina

13 Oct 2023

Vi befinner oss i en tid då politker och journalister från alla håll väljer att bortse från årtionden av den israeleiska statens förtryck mot palestinier, från den israeliska statens, även enligt internationella konventioner, olagliga ockupationer av palestinsk mark, likosm från apartheid-inslagen i israelisk lagstiftning och praktisk politik.

Vi befinner oss i en tid då få uppmärksammar att den israeliska försvarsministern officiellt deklarerade, den 9 oktober, att "Vi inför en total blockad av Gaza. Ingen elektricitet, inget vatten, ingen gas, allt stängs av. Vi bekämpar djur och agerar i konsekvens med detta".

I Gaza bor över två miljponer människor, instängda på en liten landremsa – familjer och barn.

I detta läge har Fjärde Internationalen publicerat en deklaration som påminner om vissa grundläggande ställningstaganden i Palestina-frågan:

Deklaration från Fjärde Internationalens Internationella Sekretariat, 9 oktober 2023

 

Dokument inför Fjärde Internationalens 10:e Världskongress

4 Oct 2023

Fjärde Internationalen – La Vérité kommer att hålla sin 10:e världskongress i december 2023. Som ett bidrag till diskussionen har Internationella Sekretariatet formulerat politiska anteckningar, som publiceras i La Vérité – The Truth nr 113 som ges ut nu i dagarna.

Vi publicerar här den svenska versionen av de politiska anteckningarna:

I vilken situation kommer Fjärde Internationalens 10:e kongress att hållas?

Paris 26 mars

29 Mar 2023

Stoppa pensionreformen!

Stoppa kriget!

Stormöte med franska POI

Under pågående mobiliseringar, med strejker och massdemonstrationer, organiserade det franska Oberoende Arbetarpartiet (POI) ett stormöte i Paris den 26 mars. Bland de närmare 2000 deltagarna fanns inte bara partimedlemmar utan även många från rörelsen La France Insoumise (LFI-NUPES) och andra som deltar i striderna, även representanter för kampen i Tyskland, Italien, Spanien och Grekland

I fokus stod frågan om kampen mot pensionsreformen, om regeringens vana att driva igenom viktiga beslut utan parlamentets godkännande och inte minst kampen mot kriget i Ukraina och mot NATO.

På mötet bidrog bland annat följande:

 • Ophélie Sauger, aktivist i POI och ersättare för LFI-Nupes i Nationalförsamlingen
 • Sevim Dagdelen, parlamentsledamot för Die Linke i tyska Bundestag (hälsning)
 • José Nivoi, språkrör för autonoma hamnarbetarkollektivet i Genova, Italien (video)
 • Youssef Ben-Saïd, POI:s ungdomsorganisation
 • Jordi Salvador Duch, ledamot i spanska parlamentet för katalanska Republikanska vänstern (video)
 • Melinda Sauger, aktivist i POI, medlem i LFI:s politiska råd
 • Pierre-Olivier Poyard, nationell sekreterare för franska Fredsrörelsen
 • Litsa Frydas, representant för grekiska Nya vänstern (NAR) (video)
 • Jérôme Legavre, aktivist i POI, parlamentsledamot för LFI-Nupes i Nationalförsamlingen
 • Jean-Luc Melenchon, ledare LFI-Nupes, presidentkandidat

Länk till You-Tube-Video – observera att sändningen börjar först efter 4:30 (spola fram!) och håller på i 2 timmar och 40 minuter:

Assemblée du POI

Stoppa kriget!

21 Dec 2022

 

Ett europeiskt upprop mot kriget, för en omedelbar vapenvila, har lanserats av ett flertal parlamentsledamöter och fackliga aktivister/ansvariga:

Stoppa kriget! (svensk version med ett urval av undertecknare)

Stop the War (engelsk version med samtliga ursprungliga undertecknare)

Ställ dig bakom uppropet genom att skicka ett meddelande via "Kontakta" i menyn ovan.

 

Mot krig och NATO – Madrid 25-26 juni 2022

26 May 2022

Tillsammans med franska POI och grekiska NAR bjuder spanska arbetaraktivister in till ett möte mot kriget och mot NATO i Madrid 25 juni och ett gemensamt deltagande i en större demonstration med de spanska fackliga landsorganisationerna UGT och CCOO och andra organisationer, den 26 juni.

Mötet och demonstrationen hålls inför NATO:s toppmöte i Madrid 29-30 juni.

För mer information och inbjudan (på spanska – franska – engelska):

Letter from Spain: Meeting and Demonstration against war and NATO

Letter from POI and NAR: Madrid, 25–26 June

Europeiska nödkonferensen 9 april 2022

26 May 2022

Konferensen samlade, förutom franska Oberoende Arbetarpartiet (POI) och grekiska Nya Vänsterströmningen (NAR), bland annat representanter för franska Union Populaire, irländska Eirigi och turkiska Arbetarpartiet (TIP) – totalt aktivister från 19 länder.

Samtliga inlägg och uttalanden finns samlade i en 17-sidig pdf (på engelska):

Europeisk nödkonferens 9 april 2022

3 Apr 2022

Stoppa kriget!

Varken Putins Ryssland eller NATO!

Ingen nationell samling med krigshetsande regeringar!

Nya Vänsterströmningen (NAR) från Grekland och det Oberoende Arbetarpartiet (POI) från Frankrike bjuder in till en nödkonferens lördag 9 april.

Upprop/Inbjudan (på franska, grekiska, engelska, spanska, danska och fler språk)

För all vidare information, mejla till: eit.ilc@fr.oleane.com

 

Communiqué Palestine, May 11, 2021

12 May 2021

Uttalande från ICLE (på engelska):

Once again, the Palestinian people are under the fire of repression

Louisa Hanoune fri!

11 Feb 2020

Det algeriska Arbetarpartiets ledare Louisa Hanoune frigavs i natt, efter 9 månader i fängelse.

Detta inte minst tack vare den mycket omfatttande kampanjen för hennes frigivning, i Algeriet och i över hundra länder världen över.

Se vidare uttalande från algeriska Arbetarpartiet (11 feb 2020):

Arbetarpartiets generalsekreterare, Louisa Hanoune, är fri 

AI nr 16

28 Dec 2019

Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019) finns nu tillgänglig för läsning på nätet och nedladdning. Innehåll:

 • Ledare: Motsättningarna skärps
 • Uttalande från AIN:s kommitté för utbyte (ICLE), med delegationer från 55 länder samlade 28–30 november i Paris
 • Utförliga utdrag ur inlägg på internationalistiskt massmöte i Paris, 30 november
 • Strejken i Frankrike fortsätter
 • Den revolutionära processen i Algeriet sep-dec

Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019) 

 

Internationellt Upprop från Paris-möte 30/11

28 Dec 2019

ICLE – AIN:s permanenta kommitté för utbyte – höll sitt andra möte den 28–30 november i Paris med stöd av krafter i 70 länder (55 delegationer närvarade). Läs mötets uttalande:

Mot krig, utsugning och förtryck – folken vill leva! 

Motsättningarna skärps

28 Dec 2019

Följande artikel ingår i Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019).

Motsättningarna skärps

De grundläggande tendenser vi har sett i samhällsutvecklingen de senaste åren fortsätter att mala på. I förra numrets ledare (se Arbetarinternationalen nr 15) talade vi om sex punkter:

 1. Krisen är verklig – det är endast en krympande minoritet som inte drabbas i sin vardag;
 2. Systemet är orsaken – världskapitalismens inre motsättningar orsakar kriser på alla nivåer;
 3. Arbetarrörelsen är döende – de traditionella socialdemokratiska och kommunistiska partierna (liksom de traditionella befrielseorganisationerna, typ ANC, i de förtryckta länderna) skrumpnar ihop på grund av sin egen anpassning till kapitalismen i kris;
 4. Klimat- och identitetsvänstern del av problemet – den ”vänster” som skulle kunna ersätta den traditionella arbetarrörelsens bortdöende partier har gått vilse i moraliserande påbud på individnivå, vilket ofta utelämnar den arbetarklass som vill uttrycka sin protest mot systemet till högerkrafterna;
 5. Arbetarklassen reser sig – trots alla hinder så börjar arbetarklassen att protestera, på egen hand, utanför de traditionella organisationernas kontroll, spretigt, men riktat direkt mot systemet;
 6. Samla den revolutionära rörelsen underifrån – ett medvetet politiskt ingripande som kan göra skillnad måste inrikta sig på att bidra till arbetarklassens och andra maktlösas självorganisering, i former anpassade till varje lands faktiska förutsättningar och kamputtryck (vilket mer eller mindre tenderar att falla inom ramen för punkt 1–5).

AI nr 15 – 32 sidor!

26 Sep 2019

Arbetarinternationalen nr 15 (september 2019) består av 20 sidor artiklar och dokument om och från den revolutionära processen i Algeriet, där Arbetarpartiets ledare Louisa Hanoune just har dömts till 15 års fängelse i en summarisk rättegång.

Dessutom en utförlig presentation av La Vérité - The Truth nr 102 och en grundläggande artikel med sex punkter om den nya politiska situationen i Europa och om de handlingslinjer som den kräver.

Läs på nätet eller beställ ett tryckt exemplar (20kr + porto):

ai-nr15.pdf

  /ai15-ettan.jpg

Europa: Arbetarklassen söker nya kampvägar

26 Sep 2019

Följande artikel ingår i Arbetarinternationalen nr 15 (september 2019)

Dra åt helvete – alla!

Arbetarklassen söker nya kampvägar

Nedmonteringen av välfärdsstaten, de gamla partiernas kris och de nya högerkrafternas framgångar utgör delar av en och samma utveckling. Att det handlar om en utveckling med djupa rötter i det ekonomiska och politiska systemet blir uppenbart när man höjer blicken och ser att samma sak händer i stora delar av Europa och världen. Vi har nått en brytpunkt där en återvändo till den gamla stabiliteten inte längre är möjlig. De alternativ som finns är att fortsätta den katastrofala resa som går till ett växande sönderfall, eller att samla motkrafterna till att helt byta spår och rycka upp rötterna till det nuvarande systemets kris. Till de som biter sig fast vid det gamla säger vi, tillsammans med gula västarna i Frankrike och de miljontals demonstranterna i Algeriet: Försvinn! Stick! Dra åt helvete – alla! Dégage!

Attackerna mot algeriska Arbetarpartiet och Louisa Hanoune

22 Sep 2019

Följande artikel ingår i Arbetarinternationalen nr 15 (september 2019)

Attackerna mot Arbetarpartiet och Louisa Hanoune

För makthavarna utgör Arbetarpartiet ett hinder som måste undanröjas. Försöken att splittra och försvaga partiet har tagit sig många olika uttryck de senaste åren, direkt från regimen, från den svekfulla fackliga byråkratiska ledningen inom UGTA, från media, från individer inom partiet och från diverse mer eller mindre sekteristiska vänstergrupper. En segerrik revolution kräver organisering och ett försvar av Arbetarpartiet mot dessa attacker utgör i den meningen ett viktigt försvar av den algeriska revolutionen som sådan.

← Äldre inlägg