Senaste nytt

Sida 2

RSS

AI nr 16

28 Dec 2019

Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019) finns nu tillgänglig för läsning på nätet och nedladdning. Innehåll:

 • Ledare: Motsättningarna skärps
 • Uttalande från AIN:s kommitté för utbyte (ICLE), med delegationer från 55 länder samlade 28–30 november i Paris
 • Utförliga utdrag ur inlägg på internationalistiskt massmöte i Paris, 30 november
 • Strejken i Frankrike fortsätter
 • Den revolutionära processen i Algeriet sep-dec

Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019) 

 

Internationellt Upprop från Paris-möte 30/11

28 Dec 2019

ICLE – AIN:s permanenta kommitté för utbyte – höll sitt andra möte den 28–30 november i Paris med stöd av krafter i 70 länder (55 delegationer närvarade). Läs mötets uttalande:

Mot krig, utsugning och förtryck – folken vill leva! 

Motsättningarna skärps

28 Dec 2019

Följande artikel ingår i Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019).

Motsättningarna skärps

De grundläggande tendenser vi har sett i samhällsutvecklingen de senaste åren fortsätter att mala på. I förra numrets ledare (se Arbetarinternationalen nr 15) talade vi om sex punkter:

 1. Krisen är verklig – det är endast en krympande minoritet som inte drabbas i sin vardag;
 2. Systemet är orsaken – världskapitalismens inre motsättningar orsakar kriser på alla nivåer;
 3. Arbetarrörelsen är döende – de traditionella socialdemokratiska och kommunistiska partierna (liksom de traditionella befrielseorganisationerna, typ ANC, i de förtryckta länderna) skrumpnar ihop på grund av sin egen anpassning till kapitalismen i kris;
 4. Klimat- och identitetsvänstern del av problemet – den ”vänster” som skulle kunna ersätta den traditionella arbetarrörelsens bortdöende partier har gått vilse i moraliserande påbud på individnivå, vilket ofta utelämnar den arbetarklass som vill uttrycka sin protest mot systemet till högerkrafterna;
 5. Arbetarklassen reser sig – trots alla hinder så börjar arbetarklassen att protestera, på egen hand, utanför de traditionella organisationernas kontroll, spretigt, men riktat direkt mot systemet;
 6. Samla den revolutionära rörelsen underifrån – ett medvetet politiskt ingripande som kan göra skillnad måste inrikta sig på att bidra till arbetarklassens och andra maktlösas självorganisering, i former anpassade till varje lands faktiska förutsättningar och kamputtryck (vilket mer eller mindre tenderar att falla inom ramen för punkt 1–5).

AI nr 15 – 32 sidor!

26 Sep 2019

Arbetarinternationalen nr 15 (september 2019) består av 20 sidor artiklar och dokument om och från den revolutionära processen i Algeriet, där Arbetarpartiets ledare Louisa Hanoune just har dömts till 15 års fängelse i en summarisk rättegång.

Dessutom en utförlig presentation av La Vérité - The Truth nr 102 och en grundläggande artikel med sex punkter om den nya politiska situationen i Europa och om de handlingslinjer som den kräver.

Läs på nätet eller beställ ett tryckt exemplar (20kr + porto):

ai-nr15.pdf

  /ai15-ettan.jpg

Europa: Arbetarklassen söker nya kampvägar

26 Sep 2019

Följande artikel ingår i Arbetarinternationalen nr 15 (september 2019)

Dra åt helvete – alla!

Arbetarklassen söker nya kampvägar

Nedmonteringen av välfärdsstaten, de gamla partiernas kris och de nya högerkrafternas framgångar utgör delar av en och samma utveckling. Att det handlar om en utveckling med djupa rötter i det ekonomiska och politiska systemet blir uppenbart när man höjer blicken och ser att samma sak händer i stora delar av Europa och världen. Vi har nått en brytpunkt där en återvändo till den gamla stabiliteten inte längre är möjlig. De alternativ som finns är att fortsätta den katastrofala resa som går till ett växande sönderfall, eller att samla motkrafterna till att helt byta spår och rycka upp rötterna till det nuvarande systemets kris. Till de som biter sig fast vid det gamla säger vi, tillsammans med gula västarna i Frankrike och de miljontals demonstranterna i Algeriet: Försvinn! Stick! Dra åt helvete – alla! Dégage!

Attackerna mot algeriska Arbetarpartiet och Louisa Hanoune

22 Sep 2019

Följande artikel ingår i Arbetarinternationalen nr 15 (september 2019)

Attackerna mot Arbetarpartiet och Louisa Hanoune

För makthavarna utgör Arbetarpartiet ett hinder som måste undanröjas. Försöken att splittra och försvaga partiet har tagit sig många olika uttryck de senaste åren, direkt från regimen, från den svekfulla fackliga byråkratiska ledningen inom UGTA, från media, från individer inom partiet och från diverse mer eller mindre sekteristiska vänstergrupper. En segerrik revolution kräver organisering och ett försvar av Arbetarpartiet mot dessa attacker utgör i den meningen ett viktigt försvar av den algeriska revolutionen som sådan.

Algeriet – Pressad regim skärper repressionen

15 Sep 2019

Följande artikel ingår i Arbetarinternationalen nr 15 (september 2019)

En pressad regim skärper repressionen mot den revolutionära rörelsen

Den algeriska regimen, med militärledningen i spetsen, har misslyckats med att stabilisera sin makt, trots ökad repression och manövrerande med ”dialog” med oppositionella krafter. Massprotesterna har fortsatt varje vecka under hela senvåren och sommaren. I samband med semesterperiodens slut väntas omfattande strejkrörelser på arbetsplatserna och aktioner med ”civil olydnad”.

Ett drygt halvår efter den första massprotesten den 22 februari så pågår fortfarande den revolutionära processen i Algeriet. Med studenter och fackligt organiserade arbetare som drivkrafter har de folkliga massmobiliseringarna pressat tillbaka regimen. Det presidentval som skulle ha hållits i april, för att ge regimen förnyad legitimitet, fick ställas in på grund av mobiliseringarna, den tidigare presidenten Bouteflika har tvingats avgå, det gamla regeringsblocket har splittrats och falangerna bekämpar varandra, den fackliga landsorganisationens UGTA:s regimtrogne ledare Sidi Said har tvingats avgå och rörelsen för att återerövra UGTA har stärkts, försöket att organisera presidentvalet till den 4 juli misslyckades, liksom försöken att genom initiativ till en ”dialog” med oppositionella krafter framstå som förhandlingsvillig också har misslyckats.

La Vérité–The Truth om algeriska Arbetarpartiet

15 Sep 2019

Följande artikel ingår i Arbetarinternationalen nr 15 (september 2019) och utgörs av en utförlig presentation av innehållet i senaste numret av La Vérité – The Truth.

Algeriska Arbetarpartiets kamp i en dramatisk världssituation

La Vérité – The Truth nr 102 är ett speciellt nummer såtillvida att det huvudsakligen består av en lång och detaljerad genomgång av det algeriska Arbetarpartiets historia och dess aktuella kamp i den pågående revolutionära processen i Algeriet. Denna artikel kan också ses som ett svar, med fakta och tydliga resonemang, på de olika typer av ytlig och oinsatt kritik mot Arbetarpartiet som tenderar att återkomma från diverse vänstergrupper.

I en inledande artikel sätts den revolutionära processen i Algeriet in i den allmänna internationella utvecklingen och numrets tredje artikel tar upp utvecklingen i USA. Vi presenterar här utförligt de tre artiklarna i detta 56-sidiga nummer av Fjärde Internationalen–La Vérités teoretiska tidskrift.

Kampanjen för Louisa Hanounes frigivning växer

8 Jul 2019

Aktivister och organisationer i 80 länder stå nu bakom kravet på Louisa Hanounes frigivning. Bara i Frankrike har över 10 000 aktivster, ställt sig bakom kravet inklusive tidigare regeringschefer, partiledare och ledarna för de två fackliga landsorganisaationerna CGT och CGT-FO.

I Sverige står Håkan Svennerling, riksdagsledamot och utrikespolitisk talsesperson, bakom kravet, för Vänsterpartiets räkning, med flera.

Arbetarinternationalen kommer i sitt sensommarnummer att belysa utvecklingen av den pågående revolutionära processen i Algeriet.

Läs de senaste två svenska kampanjbreven:

Svenskt kampanjbrev 4 (2 juli 2019)

Svenskt kampanjbrev 3 (15 juni 2019)

Frige Louisa Hanoune!

10 Jun 2019

Algeriska Arbetarpartiets ledare Louisa Hanoune sitter inspärrad sedan 9 maj. Arbetarnas och folkens Internationella Nätverk (AIN) bedriver en omfattande internationell kampanj för hennes frigivning.

Den 20 juni är det internationell aktionsdag. Måndag 17 juni, kl 17.30, är det möte i Stockholm:

Vad händer i Algeriet? - Frige Louisa Hanoune!

Se svenska informationsbrev:

Svenskt kampanjbrev 2 (31 maj 2019)

Svenskt kampanjbrev 1 (15 maj 2019)

Specialnummer om Algeriet

22 Apr 2019

Arbetarinternationalen nr 14 (april 2019) är ett 20-sidigt specialnummer om den revolutionära utvecklingen i Algeriet, med många dokument från kampen.

Läs och ladda ner: Arbetarinternationalen nr 14

Början på en revolutionär process i Algeriet

7 Mar 2019

/20190307-fraternitear.jpg

Det är början på en revolutionär process vi ser i Algeriet. Läs direktrapporter från algerisk press och från algeriska Arbetarpartiet (PT):

En artikelsamling finns på engelska, spanska och franska.

Senaste numret av algeriska Arbetarpartiets tidning Franternité kan beställas på arabiska eller franska från Arbetarinternationalens redaktion (via menyn Kontakta ovan, eller via direktmejl)

Arbetarinternationalen nr 13 (mars 2019)

3 Mar 2019

Innehåll:
• Storstrejk i svenska hamnar – Stöd Hamnarbetarförbundet
• Massprotester i Algeriet – Uttalanden från Arbetarpartiet (PT)
• Gula västar för en Europeisk Korrespondenskommitté

Läs och ladda ned: Arbetarinternationalen nr 13

/ai13-forsta.png

Gula Västar för en Europeisk Korrespondenskommitté

3 Mar 2019

I ett brev från den 28 februari föreslår en grupp franska aktivister att det bildas en Korrespondenskommitté för att skapa permanenta band mellan arbetaraktivister i Europa. Gruppen består av aktivister från de franska Gula västarna från flera olika städer, av lokala fackliga aktivister, av aktiva i Kommittéerna för motstånd och återerövring samt av aktivister från Det okuvade Frankrike (La France insoumise), däribland språkröret och parlamentsledamoten Alexis Corbière.

I sitt brev skriver de att ”Vi är aktivister och medborgare med olika politiska ursprung och olika fackliga tillhörigheter som har träffats de senaste tre månaderna när vi svarat på uppmaningarna från de Gula västarna och för att aktivt delta i de demonstrationer de har organiserat över hela Frankrike.”

Syftet med att bilda en Europeisk Korrespondenskommitté är att sprida information och inleda en öppen debatt utifrån var och ens erfarenheter, för att bidra till att få villkoren för de kommande stora kollektiva striderna att mogna.

Brevet bjuder in till ett första möte, för att skapa kommittén, den 27 april i Paris.

Läs hela brevet (på engelska) här

Massprotester i Algeriet mot regimen

3 Mar 2019

Fredagen den 22 februari genomfördes stora massprotester med hundratusentals deltagare i flera algeriska städer. En vecka senare, 1 mars, var protesterna ännu mer omfattande. Protesterna riktar sig direkt mot regimen och hela det politiska och ekonomiska systemet. Läs mer i Arbetarinternationalen nr 13

← Äldre inlägg