Senaste nytt

Sida 2

RSS

Arbetarinternationalen nr 13 (mars 2019)

3 mar 2019

Innehåll:
• Storstrejk i svenska hamnar – Stöd Hamnarbetarförbundet
• Massprotester i Algeriet – Uttalanden från Arbetarpartiet (PT)
• Gula västar för en Europeisk Korrespondenskommitté

Läs och ladda ned: Arbetarinternationalen nr 13

/ai13-forsta.png

Gula Västar för en Europeisk Korrespondenskommitté

3 mar 2019

I ett brev från den 28 februari föreslår en grupp franska aktivister att det bildas en Korrespondenskommitté för att skapa permanenta band mellan arbetaraktivister i Europa. Gruppen består av aktivister från de franska Gula västarna från flera olika städer, av lokala fackliga aktivister, av aktiva i Kommittéerna för motstånd och återerövring samt av aktivister från Det okuvade Frankrike (La France insoumise), däribland språkröret och parlamentsledamoten Alexis Corbière.

I sitt brev skriver de att ”Vi är aktivister och medborgare med olika politiska ursprung och olika fackliga tillhörigheter som har träffats de senaste tre månaderna när vi svarat på uppmaningarna från de Gula västarna och för att aktivt delta i de demonstrationer de har organiserat över hela Frankrike.”

Syftet med att bilda en Europeisk Korrespondenskommitté är att sprida information och inleda en öppen debatt utifrån var och ens erfarenheter, för att bidra till att få villkoren för de kommande stora kollektiva striderna att mogna.

Brevet bjuder in till ett första möte, för att skapa kommittén, den 27 april i Paris.

Läs hela brevet (på engelska) här

Massprotester i Algeriet mot regimen

3 mar 2019

Fredagen den 22 februari genomfördes stora massprotester med hundratusentals deltagare i flera algeriska städer. En vecka senare, 1 mars, var protesterna ännu mer omfattande. Protesterna riktar sig direkt mot regimen och hela det politiska och ekonomiska systemet. Läs mer i Arbetarinternationalen nr 13

Upprop: Stoppa det imperialistiska ingripandet!

6 feb 2019

Skriv under internationellt upprop, på initiativ av arbetaraktivister i Venezuela. Delta i debatten om hur vi kan bygga ett brett motstånd mot det utländska ingripandet. Uppropet från AIN finns tillsammans med brev från Venezuela och ett första debattinlägg i en fyrsiding som kan läsas och laddas ned här:

Stopp för det imperialistiska ingripandet mot Venezuela! – Upprop till alla arbetare, till alla ungdomar, till alla arbetarorganisationer och demokratiska organisationer världen över

Varken kuppförsök eller intervention!

31 jan 2019

DEKLARATION FRÅN AKTIVISTER I VENEZUELA

Varken kuppförsök eller intervention!

Erkänn Nicolas Maduro som Venezuelas legitima president!

Vi fackliga ledare, arbetarrörelseaktivister, arbetare och ungdomar samlade i kollektivet Arbete och Ungdom (Trabajo y Juventud) och anhängare till Arbetarnas och folkens internationella nätverk (AIN):

Vi uttalar oss... Läs och ladda ned Arbetarinternationalen nr 12 med uttalandet på svenska:

Varken kuppförsök eller intervention!

 

Ögonblicksrapporter från Gula västarnas protester

30 dec 2018

I en 18-sidig bilaga till Arbetarinternationalen nr 11 publicerar vi en lång rad rapporter från de gula västarnas proteströrelse i Frankrike. De är ursprungligen publicerade i tre på varandra följande nummer av den franska arbetartidningen Informations Ouvrières och översatta till engelska.

I samlingen ingår även uttalandet från ett möte med 2 500 aktivister i den Nationella kommittén för motstånd och återerövring (CNRR), som hölls 10 november i Paris.

Gilets Jaunes – The "Yellow Vests" (IO)

Arbetarinternationalen nr 11 (dec 2018)

30 dec 2018

Betydelsen av den breda folkliga proteströrelsen i Frankrike, symboliserad av de gula västarna, kan knappast överskattas.

Den utgör det första uttrycket för ett brett motstånd mot  kapitalets politik som inte låter sig begränsas av arbetarörelsens traditionella ledarskap och dess medansvar för de senaste årtiondenas utveckling.

I Arbetarinternationalen nr 11 publicerar vi ett uttalande från FI:s Internationella Sekretariat om denna rörelse och i en bilaga på 18 sidor finns översättningar till engelska av ett stort antal ögonblicksrapporter från demonstrationerna, ursprungligen publicerade i den franska arbetartidningen Informations Ouvrières.

En resolution om Miljöfrågan, från IAS' årskonferens (okt 2018) publiceras också. Läs och ladda ned:

Arbetarinternationalen nr 11

Arbetarinternationalen nr 10 (sep 2018)

23 sep 2018

Valet 2018 – Anpassningen till kapitalet
fördjupar den politiska krisen

Deklaration från Fjärde Internationalens
Internationella Sekretariat
angående frågan
om flyktingarna och migranterna i Europa

 

Läs och ladda ner AI nr 10 som pdf:

 

Valet 2018

23 sep 2018

Anpassningen till kapitalet
fördjupar den politiska krisen

 

Valresultatet bekräftar att den politiska utvecklingen i Sverige följer samma linje som den i resten av Europa. I land efter land ser vi hur de traditionella partierna går tillbaka, ibland så kraftigt att de nästan helt dör ut. Det gäller inte minst de partier som historiskt sett varit en del av arbetarrörelsen och som i kraft av det ofta innehaft regeringsmakten – i Sverige det socialdemokratiska partiet. Samma process som orsakar försvagningen av de traditionella arbetarpartierna har gjort det möjligt för högerradikala och främlingsfientliga partier att växa sig starka. Även om utvecklingen i den riktningen inte, i årets svenska val, gick riktigt lika långt som många befarade, så visar valresultatet och den stora valundersökningen Valu på att det handlar om ytterligare ett tydligt steg i den riktningen.

Arbetarinternationalen nr 9 (jan 2018)

20 jan 2018

Det katalanska folket har åsamkat monarkin
och dess institutioner ett nederlag

(uttalande från POSI:s vu, FI:s sektion i Spanien – Madrid 23 december 2017)

Läs och ladda ner AI nr 9 som pdf:

Uttalande från Världskonferens mot krig och utsugning

27 dec 2017

Den Öppna Världskonferensen mot krig och utsugning hölls i Alger den 8 – 10 december 2017. På konferensen antogs ett uttalande som du hittar på svenska här:

Uttalande (från AIN-brev nr8)

Se även: www.eit-alger2017.org/en/

Arbetarinternationalen nr 8 ute!

2 okt 2017

Ur innehållet:

• Ledare om den nuvarande situationen och om vilken motståndslinje som motsvarar dagens behov
• TEORI: Författarens presentation av den 700-sidiga boken Kapitalism och världsekonomi – Teoretiska grunder och empirisk analys för att förstå 2000-talets ekonomiska problem, av Xavier Arrizabalo Montoro, professor i ekonomi vid Complutense-universitetet i Madrid
• EU rustas upp och militariseras, av Jan-Erik Gustafsson
• Historisk tillbakagång för regeringspartierna i Tyskland
• Vad står på spel inför folkomröstningen i Katalonien?, av Angel Tubau (Barcelona)
• Klassmotsättningarna i Frankrike
• Venezuela hotas av imperialismen, men motståndet organiseras
• Intervju med Eva Jonsson, politisk aktivist som stöder Världskonferensen i Alger.

Nr 8 (inklusive porto) – 35 kr
Prenumeration (4 nr) – 120 kr

Plusgiro: 80 73 27–2
BankGiro: 5135–9925

Världskonferens 8–10 december 2017

31 aug 2017

Det blir den 8–10 december som den öppna världskonferensen mot krig och utsugning kommer att hållas i Algeriet.

På ett förberedande möte som hölls i Berlin den 17 juni, i synnerhet med vårdarbetare, lanserades ett Upprop till arbetare och aktivister i Europa, som ett led i förberedelserna av världskonferensen.

Ladda ned fyrasidigt kampanjblad med Berlin-uppropet: Gemensam europeisk kamp till försvar av vården och arbetsrätten!

Du hittar uppropet även under rubriken ÖVK December17 ovan.

Bort med tassarna från Venezuela!

29 jul 2017

KOMMUNIKÉ

Från Arbetarnas och folkens Internationella Nätverk (AIN)

Ingen inblandning från Donald Trump

eller från EU!

Bort med tassarna från Venezuela!

Kära kamrater,

Om några dagar, den 30 juli, kommer valet till den konstituerande församlingen, som sammankallats av president Nicolás Maduro i Venezuela, att äga rum.

Anhängarna till Arbetarnas och folkens Internationella Nätverk i Venezuela, aktivister och fackligt aktiva organiserade i en organisation som heter ”Arbets- och Ungdomskollektivet”, har skickat oss följande kommuniké:

”USA har offentligt tagit ansvar för offensiven, i sällskap med de allierade och underordnade regeringar som förstärker och stödjer dess ställningstagande om Venezuela. Meddelandet är tydligt: de kommer att fortsätta sin offensiv genom ekonomiska sanktioner, i syfte att dra åt tumskruvarna ännu hårdare, det vill säga, att blockera den venezuelanska ekonomins maskineri. Det är det som tydligt framgår av de olika deklarationerna från USA:s president, Donald Trump. Och med det syftet har man använt sig av olika påtryckningsmedel.

På det ekonomiska området: försök att blockera importvägarna för mat på väg till de lokala försörjnings- och produktionskommittéerna, vilka är ett verktyg som regeringen använder sig av för att se till att familjerna får tillgång till baslivsmedel till bra pris. Det handlar även om internationella ekonomiska påtryckningar och om den venezuelanska Handels- och produktionsfederationens (Fedecámaras) – storborgerlighetens – delaktighet, samtidigt som reserver av livsmedel och medicin bränns upp, liksom lastbilar avsedda för livsmedelstransporter.

På det politiska området: den venezuelanska oppositionen går för närvarande framåt i sitt försök att installera en parallell regering; och i det syftet har Nationalförsamling förmått sina egna domare att avlägga ed för att konstituera en Högsta domstol (där alla offentligt är motståndare till regeringen) och oppositionen Samlingen för demokratisk enhet (Mesa de Unidad democrática) har meddelat att de kommer att utse en president för en ”enhetsregering” via primärval. De har till och med redan lagt fram den nya regeringens punktprogram.

För att konsolidera denna ”regering för nationell enhet”, så stödjer sig la Mesa de Unidad demorática på händelser med kraftigt våld, såsom det fruktansvärda agerandet med att bränna personer levande, att fullständigt förbjuda tillträdet till oppositionens områden, tränga in i de folkliga områdena med chockgrupper, belägra offentliga institutioner, sjukhus, TV-bolag – såsom VTV, lokala radio- och TV-stationer – med användande av vapen, granater, Molotov-cocktails, militära vapen (attackgevär R15) mitt på dagen och på flera platser. De skjuter med eldvapen på de statliga säkerhetsstyrkorna och mot militärkasernerna. Allt detta åtföljt av ständiga uppmaningar till de militära styrkornas officerare att ”resa sig mot regeringen”. De tvekar inte heller att trakassera och mörda ”chavister” (eller de som de betraktar som sådana pga av deras hudfärg eller kläder). De har även lyckats att blockera distributionssystemen för mat och mediciner i flera städer.

Ett annat område som används flitigt för deras attacker är kommunikationsområdet; inför det utländska samfundet så legitimerar de det använda våldet genom att framställa det som rättfärdigt, heroiskt och nödvändigt (…).

Ett annat viktigt skäl till att rösta på söndag (30 juli) är för att svara på hoten från USA:s president, som har fräckheten att kräva att valet ska ställas in. Samma sak gäller andra organismer, såsom EU, Mercosur och regeringarna i några latinamerikanska länder, som, genom sin politik av underkastelse till amerikanska initiativ, anslutit sig till detta oförskämda krav på inblandning.

Slutligen, inom denna ram, så deltar Arbets- och ungdomskollektivet genom att stödja de 79 arbetarkandidaterna på listan från Bolivianska Socialistiska Arbetares Central (CBST), på vilken finns arbetaren Raúl Ordóñez, ordförande för vattenarbetarnas fackförbund, aktivist i Arbets- och ungdomskollektivet och en av undertecknarna av uppropet till AIN:s 9:e Öppna Världskonferens.

Från vår sida så uppmanar vi alla arbetare, deras fackliga organisationer, fackförbund och fackliga centralorganisationer att genomföra enade mobiliseringar på den folkliga maktens sida, för att tillsammans kämpa för en konstituerande församling som försvarar nationens suveränitet, som förstärker inrättningarna för direkt demokrati, som konsoliderar och förstärker det arbetande folkets arbetsrättsliga och sociala rättigheter.

Vi uppmanar nu till deltagande i valet den 30 juli, för att visa imperialismen och dess inhemska hantlangare vår oförstörbara vilja att försvara vårt land. Så att de tydligt får veta att Venezuela inte är någons bakgård, det är ett fritt och suveränt land!”

Arbetarnas och folkens Internationella Nätverk, som förbereder den 9:e Öppna Världskonferensen under de kommande månaderna, som är trogen sina internationalistiska principer till försvar av arbetarnas intressen, av deras organisationers oberoende och av nationernas suveränitet, sprider detta upprop till alla sina korrespondenter, till hela arbetarrörelsen, till dess organisationer och till de nationella befrielserörelserna överallt i världen, i syfte att stödja den venezuelanska nationen som hotas av imperialistiskt ingripande.

AIN:s samordnare:

Louisa Hanoune (Algeriska Arbetarpartiet – PT)

Geoffrey Excoffon (Franska Oberoende Arbetarpartiet – POI)

 Alger/Paris, 27 juli 2017

Inför Världskonferensen: möte i Stockholm

13 jun 2017

Lördag den 10 juni samlades 13 arbetaraktivister i Stockholm för att diskutera om situationen i världen och i Sverige och om hur arbetarrörelsen organiserar motståndet. Kévin, facklig ledare inom Frankrikes största fackliga landsorganisation och aktiv inom det Oberoende Arbetarpartiet (POI) inledde med en internationell överblick.

Han kunde berätta om många exempel på hur de traditionella partierna, både till höger och vänster, dras in i en allt djupare kris. Frankrike befinner sig mitt uppe i en historisk omvälvning där det traditionella högerpartiet för första gången inte gick vidare till den andra valomgången i presidentvalet och där såväl socialdemokratin (Socialistpartiet) som det tidigare så starka Kommunistpartiet håller på att helt försvinna.

Samtidigt börja breda lager inom arbetarklassen att förenas kring ett motstånd. I Storbritannien och Spanien tar det sig uttryck kring ett stöd för vänsterledare inom de socialdemokratiska partierna (Corbyn i brittiska Labour och Sanchez i spanska Socialistpartiet), mot högern inom de egna partierna. I Frankrike tar det sig uttryck i den nya rörelsen ”Det okuvade Frankrike” kring Mélenchon, som fick över 7 miljoner röster i presidentvalet.

Kévin berättade att de hundratusentals fackliga aktivister som deltog i massprotesterna mot den försämrade arbetsrätten (El-Khomri-lagen) förra året, nu finns i ”Det okuvade Frankrike”. Tusentals av de mest aktiva och drivande är närmare organiserade i Kommittéerna för kontakt och utbyte och kring POI:s veckotidning Arbetarinformation (Informations Ouvrières), utan att nödvändigtvis ha några större förhoppningar på Mélenchon som ledare.

I den dramatiska värld vi lever i, så utgör ansträngningarna med att bygga upp ett enat motstånd i Frankrike ett steg framåt. Medlemmar och aktivister i olika fackliga organisationer och olika arbetarpartier förenas i kampen och i gemensamma diskussioner.

Kévin menade att syftet med den Öppna Världskonferensen mot krig och utsugning är att göra samma sak på internationell nivå – att få tillstånd en diskussion om hur vi tillsammans kan stärka motståndet.

Deltagarna på mötet var eniga om betydelsen av den Öppna Världskonferensen och att fortsätta den gemensamma diskussionen här i Sverige.

← Äldre inlägg