Senaste nytt

Sida 2

Stöd Hamnarbetarnas kamp!

30 nov 2016

Hamnarbetarnas kamp, tillsammans med sin fackförening Hamnarbetarförbundet, i Göteborgs hamn, mot arbetsgivaren APM-Terminal, förtjänar allt stöd. Läs artikel från nya numret av Arbetarinternationalen (nr 5):

Hamnarbetarnas berättigade kamp i Göteborgs hamn

Trump – en första kommentar

12 nov 2016

Donald Trump valdes som president med stöd av en fjärdedel av rösterna, Clinton fick en annan fjärdedel och ungefär hälften deltog inte i valet (varav en del inte syns i valstatistiken eftersom de inte tillåts att rösta, för att de t ex avtjänat ett fängelsestraff).

Tvärtemot alla rapporter innan valet och på själva valdagen så minskade det officiella valdeltagandet bland de röstberättigade märkbart. Också tvärtemot alla förutsägelser så minskade stödet för demokraternas kandidat (Clinton), jämfört med förra presidentvalet, bland de svarta och bland latinos (från 93% till 88%, respektive från 71% till 54%). Samma sak gäller bland de unga väljarna, mellan 18-25 år, där demokraternas kandidat backade från 60% till 54%. Till och med bland kvinnorna minskade stödet för Clinton jämfört med det stöd som Obama fick.

Än viktigare för valutgången var att Clinton tappade traditionella demokratiska fästen i det så kallade rostbältet och andra stater som drabbats hårt av avindustrialisering och utslagning. Platser där fackföreningarna tidigare på ett samlat sätt mobiliserat vanliga arbetare för demokraternas kandidat. I år satte många av dem sitt hopp till Bernie Sanders, men vägrade, med rätta, att lyda hans uppmaning att rösta på Clinton. Demokraterna är ett parti i djup kris, på grund av sin egen reaktionära politik.

Förklaringen till att Trump valdes är inte att han fick fler röster än Republikanerna brukar få, utan att Clinton fick färre röster än vad demokraterna brukar få. Bakgrunden till det är den berättigade vreden över den ekonomiska och sociala utvecklingen i USA. Enligt officiella statistik så minskar arbetslösheten och det finns nu ”bara” runt 8 miljoner arbetssökande, samtidigt som det är 95 miljoner som saknar en ordinarie anställning.

Problemet är inte att "vita" har förlorat massa privilegier. Det är inte det deras vrede handlar om. En arbetslös "vit-heterosexuell-medelålders-man" i West Virginia och fyrbarnsmamman som tar sig över gränsen från Mexiko för att starta ett nytt liv är offer för samma system av sociala relationer. Alla som söker att slå en kil mellan dessa är en del av problemet, inte lösningen.

I valet mellan två reaktionära kandidater, båda krigshetsare på sitt sätt, valde miljoner fler än vanligt, med rätta, att bojkotta valet, medan andra föll för Trumps löften om att skaffa fram flera jobb och att ”Make America Great Again”. Även om Trump med all nödvändig tydlighet saknar ett hållbart program för att uppfylla sina vallöften om att skapa jobb och välstånd, så talade han i sin valkampanj om verkliga problem som motsvarade den oro som vanliga arbetare och arbetslösa – kvinnor såväl som män, oavsett hudfärg – känner, oförlåtliga och föraktfulla uttalanden om olika samhällsgrupper till trots.

Presidentvalet markerar ytterligare ett steg i en utveckling som varit synbar under flera år. En utveckling som utmärks av att den ekonomiska och sociala krisen, inklusive urholkningen av de sociala skyddsnäten, drabbar allt bredare befolkningsgrupper; att de partier och institutioner som är ansvarig för denna utveckling själva går in i en kris som ställer dem inför ett omedelbart hot om sönderfall och upplösning; samt att arbetarklassen saknar en politisk representation som oberoende från kapitalet kan försvara dess intressen, vilket leder till att många arbetare faller för lockropen från populister som inte har en tanke på att riva upp den nuvarande ekonomiska systemet med grunden. Ändå är det just det som behövs, i USA, likväl som i Europa och i resten av världen. Låt oss ta ett steg i den riktningen genom att återuppliva arbetarrörelsen som en kraft oberoende från all borgerlig politik. En arbetarrörelse som integrerar kampen för alla förtryckta grupper.

Arbetarinternationalens redaktion

Ledaren Arbetarinternationalen nr 4

9 okt 2016

Kanske samhället upplöser sig i något bättre?

 

Sverige är för närvarande ett undantag i världen med dess krypande försämringar av arbetare villkor och välfärd. Likaså dess blott sporadiska och fläckvisa motstånd mot dessa försämringar.

I Storbritannien har folkomröstningens resultat att lämna EU (”Brexit”) lett till en kris för både Tories (den konservativa borgerlighetens parti) och Labour (den organiserade arbetarrörelsens parti). Även om frågan om ett brott med EU måste ses som en del av en skärpt klassmotsättning och kris för det politiska systemet, så finns det ingen samhällsklass som har gått vinnande ur bataljen. Borgerligheten är splittrad och för delar av dem är det ett bakslag, men arbetarrörelsen har inte utnyttjat splittringen till sin egen fördel utan retirerat i svansen på de båda borgerliga sidorna av folkomröstningen. Förutom en minoritet av fackföreningarna i den så kallade Left Leave-kampanjen (”Lexit”).

I Frankrike försöker Hollandes ”socialistregering” med dess arbetsrättsreformer vrida villkoren 80 år tillbaka i tiden. Det svaras av ett massivt motstånd från miljoner arbetare.

I Brasilien ämnar borgerligheten avsätta Arbetarpartiets valda president Dilma Roussef i en mjuk statskupp. Den fackliga centralorganisationen CUT kontrar försöken med massprotester och partiets gräsrötter försöker återuppliva partiets vitala rötter för att underlätta denna kamp.

I Mexico haglar strejker, ockupationer och demonstrationer sedan fyra månader tillbaka mot försämringar för lärare och skolan. Detta besvaras av polisen med repressalier.

I Chile råder massiva protester mot det pensionssystem som har kvarblivit sedan diktaturen, ledd av Bankanställdas fack.

I Palestina/Israel tillgrips fängslanden och bötesstraff mot arabiska arbetares fackförening för ”uppvigling”.

Vi ser en process som skakar om status quo inom ekonomin, samhället och hela det politiska systemet. Ta t ex USA, där tvåpartisystemet skakas av populism från höger (Trump) och vänster (Sanders). Nyligen gick hälften av delegaterna ifrån Demokraternas konvent i protest mot Clinton. Fackföreningar överväger att sluta stödja partiet. Det är en ljusglimt i tillvaron, allt annat än ”buisness as usual”.

Beträffande Sverige publicerar Arbetarinternationalen en perspektivartikel om skolans kris, hur den är relaterad till krisen för kapitalismen som system. Dessutom en artikel om hur det exportdriv som gynnat svensk ekonomi goda tider, trots en relativt mild reaktion på finanskrisen, riskerar att få förödande effekter under nästa nedgång i världsekonomin. Orosmolnen noterade, så finns det redan ett hoppgivande exempel på arbetande människors fantastiska självbevarelsedrift – i vårdarbetarnas och patienternas kamp för att förbättra sin situation.

Det är i motståndet som fröet till ett bättre samhälle ligger. Det enda alternativ som verkligheten har att erbjuda en sådan kamp är inte Status quo, utan en resa till ett fördjupat kaos och barbari.

Arbetarinternationalen

Arbetarinternationalen nr 4 ute!

9 okt 2016

 

Arbetarinternationalen nr 4 innehåller artiklar från flera olika aktuella områden, från situationen i Sverige  såväl som internationellt. Läs vår ledare för mer information om innehållet: Kanske samhället upplöser sig i ett bättre?

ÖPPEN TRIBUN: Brexit - en seger för Europas arbetare, av Jan-Erik Gustafsson

13 jul 2016

Arbetarinternationalen publicerar här ett bidrag till vår ÖPPEN TRIBUN – dvs den avdelning i den tryckta tidningen (och ibland här på nätet) som är öppen för insändare och diskussion kring politiska frågor ur ett arbetarklass- och arbetarrörelseperspektiv. Skicka in ditt bidrag till Arbetarinternationalen nr 4 senast 1 september (högst ca 3000 tecken).

 

Brexit - en seger för Europas arbetare

 

Storbritannien lämnar den Europeiska unionen (EU). Det blev det tydliga resultatet när 52 procent röstade för utträde och med ett högt valdeltagande på över 72 procent. Resultatet är en seger för den brittiska arbetarklassen. Utöver detta är det en seger för arbetare och folk i hela Europa.

Det är ett nederlag för finansoligarkin och spekulatörer i London City.

Det är ett nederlag för premiärminister David Cameron, som har tvingats avgå.

Det är ett nederlag för EU och Europeiska centralbanken och för hela deras politik av destruktiva planer för demokratin och gentemot arbetarklassen, och för deras avskyvärda politik som syftar till att – genom avtalet med Turkiet – till att skicka hem tusentals migranter som har flytt från krig som framkallats av de västliga imperialistmakterna.

Det är ett nederlag för Internationella valutafonden, för Obama och alla chefer för de kapitalistiska makterna som agerade för att Storbritannien skulle kvarstå i unionen.

Det är ett nederlag för Labour-partiets ledning , som kampanjade för att vara kvar i EU mot viljan av sina egna väljare och mot ställningstagande för utträde som togs av åtskilliga fackföreningar och lokala Labour-organisationer.

Det är ett nederlag för ledande personer i organisationer som hävdar att de representerar arbetarklassen, som över hela Europa kampanjade för att Storbritannien skulle kvarstå i EU, som Europafackets ledning (ETUC) och alla dessa som sin tur i varje land som Karl Petter Thorvaldsson LO i Sverige lånade ut sin röst till kören av stöd för EU.

Det är ett nederlag för samtliga partier både till höger och vänster i Sveriges riksdag, som inte förmådde uttala sig för ett brittiskt utträde.

Nu har en större spricka och oenighet öppnat sig. EU-eliten borde bespara oss talen och försäkringar utan ände om att renovera, reformera, utveckla och återuppbygga EU. Tala inte längre till oss om ett mera socialt och demokratiskt Europa. EU:s reaktionära institutioner kan inte reformeras.

Arbetare och folk i hela Europa kan vidga spricka genom att säga: ”Ut ur EU”, en slogan som nu ställs på dagordningen i Frankrike, Tyskland, Grekland, Portugal, Spanien, Irland och övriga medlemsländer.

I Sverige intensifierar Folkrörelsen Nej till EU kampanjen för ”Ut ur EU”, och uppmanar organisations-Sverige, fackföreningsmedlemmar och medborgare att kräva en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.

Ja till demokrati!

Ja till arbetarklassens kamp för sina rättigheter!

Jan-Erik Gustafsson

8-sidig rapport från klasskampen i Frankrike - beställ gratis pdf.

14 jun 2016

/ai3-bifr-ettan.jpg

Tre fackliga aktivister från Arbetarinternationalen deltog på ett enhetsmöte i Paris den 4 juni, med 1 800 kämpar från de pågående strejk- och demonstrationsrörelserna.

Vi har övsersatt och sammanställt de viktigaste rapporterna om kampen från konferensen, för, som vi skriver:

"För att bättre förstå utvecklingen i Sverige, och för att förbereda sig för nästa steg, är det ovärderligt att studera både innehållet i de angrepp som den franska regeringen försöker genomföra och de kampmetoder som växer fram inom arbe- tarrörelsens led. Att det dessutom finns ett uppenbart behov av att ta steg framåt för att samordna kampen i de olika länderna har varit en viktig orsak till att börja ge ut tidningen Arbetarinternationalen."

Beställ den 8-sidiga rapporten som gratis pdf. Mejla arbetarinternationalen@gmail.com, så får du den med vändande mejl.

Arbetarinternationalen nr 3 ute!

1 jun 2016

/ai3-mini.jpg

Arbetarinternationalens tredje nummer innebär ett stort steg framåt - fler skribenter, 24 välmatade sidor med mer tilltalande layout och framförallt en ny bredd och ett nytt djup i innehållet i artiklarna. Beställ tidningen – eller en prenumeration - och läs om:

- Regeringens gemensamma uttalande med Obama, innebörden av protesterna i Bjuv (Findus) och Västernorrland (sjukhusen)

- Djupdykning om avtalsrörelsen

- Djupdykning om Bernie Sanders och vägen till ett Labor Party i USA

- Direktrapporter om klasskampen i Frankrike (strejker och massprotester), Spanien (UGT-kongress och nyval), Algeriet (Arbetarpartiets kongress), Brasilien (kampen mot kuppen) och Sydafrika (ny mäktig facklig landsorganisation på gång)

- Poesi och Kåseri

Brasilianska arbetarklassen mobiliserar mot kuppartade angrepp

1 apr 2016

Sedan en dryg vecka bedriver den brasilianska arbetarrörelsens fackliga och politiska organisationer, i synnerhet den fackliga landsorganisationen CUT och PT, en omfattande kampanj för att bidra till att mobilsiera ett brett försvar mot de angrepp som riktas mot dem och vanliga löntagares och fattigas rättigheter. I ett internationellt upprop skriver CUT följande:

Brasilien befinner sig i en extrem nödsituation. En statskupp pågår mot Dilma Rousseffs regelrätta regering.

Bakom dessa kuppaktiviteter ser vi, i CUT, ett mål att göra slut på den brasilianska arbetarklassens rättigheter och erövringar, uppnådda efter långa strider, liksom med de fackliga och folkliga organisationerna.

Vi ber alltså världens alla fackliga och demokratiska organisationer, som försvarar arbetarnas och demokratins rättigheter att uttala sig mot statskuppen i Brasilien och att organisera delegationer till  de brasilianska ambassaderna i sina respektive länder, för att uttrycka sitt motstånd.”

Inom PT har grupperingen "DAP – Dialog och aktion (PT)" – lanserat ett manifest som föklarar situationen och inriktar sig på att mobilisera motståndet. Torsdag 31 mars genomförde CUT, PT med flera organsiationer demonstrationer över hela landet, med totalt över 800 000 deltagare, i synnherhet i huvudstaden Brasilia, men även i stor omfattning i t ex Rio de Janeiro (se bilden nedan).

Läs DAP:s manifest som pdf: Nu är det brådskande att blockera rättegångsväsendets pågående kupp!

Miljondemonstration i Frankrike

1 apr 2016

I Frankrike genomfördes på torsdag den 31 mars en stor protestdag mot regeringens planer på att försämra arbetsrätten med El-Khomri-lagen. Enligt de fackliga organisatörerna, CGT, FO med flera, deltog över en miljon i demonstrationerna och många strejkade. Bland demonstraterna fanns många studenter och gymnasieelever, med sina organisationer.

Jämfört med den förra stora protestdagen, den 9 mars [se Arbetarinternationalen nr 2], deltog mer än dubbelt så många denna gång och redan till den 9 april planeras nästa stora protestdag. I en gemensam kommuniké skriver organisationerna bland annat följande:

"De fackliga organisationerna CGT, FO, FSU, Solidaires, UNERF, UNL och FIDL bekräftar än en gång att i ett sammanhang då arbetslösheten ökar, då osäkra förhållanden och fattigdomen växer explosionsartat, så kommer denna text [lagförslaget] att organsiera en allmän tillbakagång av rättigheter, att skapa en social dumping mellan företagen i samma område och samma bransch, samt förvärra ojämlikheten mellan löntagarna."

"Den 9 april kallar de till en ny framgångsrik stor aktionsdag med strejker och demonstrationer. Om regeringen inte svarar, så upprätthåller de fackliga organisationerna CGT, FO, FSU, Solidaires, UNERF, UNL och FIDL sin beslutsamhet att förstärka mobiliseringen för att uppnå att förslaget på arbetslag dras tillbaka och för att erövra nya sociala rättigheter, inklusive med branschöverskridande strejker och demonstrationer."

"De är rädda för solidariteten och enheten mellan judiska och arabiska arbetare"

31 mar 2016

 

Upprop från Zahera Hassan,
Arabiska arbetares fackförening (AWU)

AWU:s aktivitet har sedan drygt sju månader utvecklat sig betydligt, för organiseringen av arabiska arbetare i Israel. I september började fackföreningen att bilda och att organisera fackklubbar i teletjänstcentralerna. Sju har bildats där och en inom byggbranschen. (...) Det är uppenbart att Israel är en stat med konflikter och en ständig politisk spänning mellan de två folk som bor där och även om AWU intellektuellt upprätthåller ett progressivt, antisionistiskt, antikapitalistiskt och anti-imperialistiskt ideal, så anser den att det är dess plikt att övertyga de judiska arbetarna att ansluta sig till de fackklubbar som samlar arabiska arbetare, i alla arbetares intressen, oavsett deras nationalitet, deras samfund eller deras religion, eftersom arbetarnas kamp är odelbar och deras enhet är garantin för deras skydd.

Trots alla påtryckningar och hot så har de judiska arbetarna anslutit sig till fackklubbarna i de sju teletjänstcentralerna, liksom till den inom byggbranschen i Haifa. Detta framsteg i enandet av de judiska och arabiska arbetarnas kamp på arbetsplatserna är en seger, även bortom betydelsen av detta resultat för fackföreningen. Men det är också en stor utmaning för den och för arbetarna själva; båda utsätts fortfarande för hot och påtryckningar. (...)

Dessa attacker och dessa hot, riktade mot de arabiska och judiska arbetarna, syftar till att avskräcka och få ett slut på arbetarnas kamp, för att förstöra de erövringar de gjort på sina arbetsplatser. De är rädda för arbetarna, de är rädda för deras styrka, att se dem organisera sig, de är rädda för enheten mellan arabiska och judiska arbetare. Men vi kommer att fortsätta framåt i vårt arbete och vår kamp, trots utmaningarna, hoten och de svårigheter som möter oss, i synnerhet på nivån för finansieringen.

Vi håller kursen uppe, oavsett vilka svårigheterna må vara och vi fortsätter framåt i arbetarklassens intresse.

Leve arbetarklassen!

Bidra ekonomiskt och stöd de palestinska
arabiska och judiska arbetarnas kamp!

 Uppropet från Zahera Hassan (AWU) i sin helhet som pdf

Nummer 2 ute!

20 mar 2016

Nr 2 av tidningen Arbetarinternationalen är nu publicerad.

Den innehåller följande artiklar:

• Ledare om Sverige och behovet av att rusta upp arbetarrörelsens organisationer
• Seger i kampen för de 300 i Spanien, åtalade för att ha strejkat
• Klasskamp under undantagstillstånd i Frankrike
• Arbetarrörelsen inför EU-omröstningen i Storbritannien
• Palestina: facklig organisering och ungdomarnas kamp

Fackförening i Nazareth angripen

14 dec 2015

 

Måndagen den 30 november attackerades Arabiska arbetares fackförenings (AWU:s) lokaler i Nazareth (i den israeliska staten). Lokaler och inventarier till ett värde av 7000 dollar förstördes, telefonnätet och Internet saboterades, datorer och dokument stals, liksom pengar avsedda för arbetarkommittéerna i de teletjänstcentraler (Callcenter) som befinner sig i kamp för sina rättigheter sedan flera månader tillbaka.

Trakasserierna och hoten från callcenter-företagen har ökat sedan AWU och de kämpande arbetarna vann en delseger genom en dom att 16 avskedade arbetare skulle återanställas och allt talar för att det är dessa företag som ligger bakom attacken.

I ett uttalande säger AWU: ”…trots de ekonomiska skadorna och skadorna på fackföreningens egendom så fortsätter fackföreningen längs denna hårda väg, trots alla faror och hot. Förlusten av egendom och pengar väger lätt jämfört med arbetarnas frihet och rätten att arbete med värdighet och respekt.

”Stöd kampanjen för att bygga vår oberoende fackförening

Stöd vår kamp mot slaveri och utsugning av arbetare på arbetsplatserna

Tillsammans är vi starkare”

Kontakta redaktionen om du vill bidra ekonomiskt till AWU och deras kamp.

Låt oss öppna debatten inom arbetarrörelsen

28 nov 2015

För att öppna debatten inom arbetarrörelsen om den strategiska inriktningen i kampen mot terror, krig, förtryck och borgerlig politik publicerar Arbetarinterantionalen i sitt första nummer en debattartikel på temat: Hur bemöter vi terrorn hemma och i världen?

Presentation

28 nov 2015

Genom de barbariska terrordåden i Paris, då hundratals oskyldiga privatpersoner mejades ner urskillningslöst, påminns vi om en verklighet vi inte är vana vid i Sverige och Europa.

Ju längre vi väntar med att ta itu med denna verklighet, som sedan länge är välkänd i stora delar av världen, desto större är risken att barbariet sprider sig. Det är nu – för oss som fortfarande lever i relativ fred och välmåga – det finns tid och möjlighet att dra upp de strategiska linjerna och lägga den organisatoriska grunden till den kamp som tränger sig på.

Ju längre vi väntar, desto mer ofördelaktiga kommer styrkeförhållandena att bli och desto våldsammare och osäkare riskerar kampen att bli.

Motståndet reduceras inte till Daish/ISIS och andra terrorgrupper med religiös fernissa, utan omfattar de regeringar och internationella organisationer som genom sin politk inte bara ständigt återskapar grogrunden för dessa terrorgrupper utan också på ett direkt sätt bidragit till deras finansiering, beväpning och framväxt – samtidigt som de upprätthåller ett ekonomiskt och politisk system som i sig driver världen in i kaos.

Tidskriften Arbetarinternationalen vill öppna en debatt inom arbetarrörelsen om dessa frågor, med hjälp av direkt information från kampen världen över.

Första numret ute!

28 nov 2015

Nr 1 av tidningen Arbetarinternationalen är nu publicerad och kan beställas för 20kr (inklusive porto). Beställ via kontaktformuläret, med ditt namn och din postadress. Betalningsinformation kommer via mejlsvar.

 

Första numret är ett temanummer om Palestina, med direktrapporter om den palestinska kampen mot den israeliska statens dagliga terror. Det finns bland annat röster från storstrejken och massdemonstrationerna den 13 oktober. Nr 1 innehåller dessutom en debattartikel om den strategiska inriktningen i kampen mot terror, krig,  förtryck och borgerlig politik: Hur bemöter vi terrorn hemma och i världen?

← Äldre inlägg