Europeiska arbetar- och fackföreningskonferenser mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik

 

 

Bulletin nr 7 (mars 2014)

Rapport från Europeisk arbetar och fackföreningskonferens mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik – Paris, 1-2 mars 2014

Bulletin nr 6 (december 2013)

Europeisk arbetar och fackföreningskonferens mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik – Paris, 1-2 mars 2014

Bulletin nr 5 (november 2013)

Inbjudan till Europeisk arbetar och fackföreningskonferens mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik – Paris, mars 2014

Bulletin nr 4 (mars 2013)

Rapport från Europeisk arbetar och fackföreningskonferens mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik – Tarragona, Spanien, 15-17 mars 2013

 

Bulletin nr 3 (mars 2013)

Europeisk arbetar och fackföreningskonferens mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik – Tarragona, Spanien, 15-17 mars 2013

 

Bulletin nr 2 (februari 2013)

Europeisk arbetar och fackföreningskonferens mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik – Tarragona, Spanien, 15-17 mars 2013

 

 

Bulletin nr 1 (janurari 2013)

Europeisk arbetar och fackföreningskonferens mot EU:s och Trojkans åtstramningspolitik – Tarragona, Spanien, 15-17 mars 2013