FI-dokument 1933-1999

Historiska dokument från Fjärde Internationalen

Det är nödvändigt att bygga kommunistpartier och en international på nytt (1933)

Kapitalismens dödskamp och Fjärde Internationalens uppgifter (Övergångsprogrammet, 1938)

A Letter to Trotskyists Throughout the World (från SWP, 1953)

Till kritiken av Förenade Sekretariatet 1963

FI-IK:s Teser för FI:s återuppbyggnad (1981)

Har FI:s program bekräftats av händelseutvecklingen? (1993)

Beslutet att återproklamera FI markerar början på en ny etapp (1993)

Manifest från FI:s 4:e världskongress (1999)