Internationella Arbetarsocialister (IAS)

Vi som försöker lägga grunden till en svensk sektion av Fjärde Internationalen kallar oss Internationella Arbetarsocialister (IAS).

IAS' Teoretiska Skriftserie