IAS' Teoretiska Skriftserie

Nr 3

Härdsmältan är verklig är en resolution som IAS antog på sin
konferens i juni 2017. Den utgör en uppdatering och precisering
på några punkter till den mer omfattande resolution som antogs
i augusti 2016 (nr 2 i skiftserien).

Texten består av följande kapitel:

1. Revolution!
2. Kongress och budget i medvind
3. Problemen bryter igenom, liksom motståndet
4. (s)veket på område efter område
5. Vänsterpartiet
6. Resolutionen avslutas med att lyfta fram betydelsen av den 
Öppna Världskonferens mot krig och utsugning som planeras
att hållas i Alger i slutet av 2017 – hundra år efter den ryska
revolutionen.

Pris 20 kr (16 sidor)

Nr 2

Systemkrisens uttryck i Sverige och uppbyggandet av
Fjärde Internationalens svenska sektion 
är en resolution som
IAS antog på sin konferens i augusti 2016. Det handlar om en
kartläggning av det politiska, sociala och ekonomiska landskapet,
om en resurs och referenspunkt för ett fortsatt politiskt
utarbetande.

Texten består av följande huvudkapitel:

1. Inledning
2. Världsomfattande kris för det kapitalistiska systemet
3. Den världsekonomiska krisens uttryck i Sverige
4. Regimkris och urartning av partiväsende och civilsamhälle
5. Den svenska arbetarrörelsens kris
6. Partibyggarstrategi och förhållningssätt till EU
7. Slutord

Pris 40 kr (64 sidor)

Nr 1

Fjärde Internationalens programmatiska grunder är en
kommenterad sammanfattning av de ännu aktuella delarna av
Fjärde Internationalens program, det så kallade
Övergångsprogrammet. Framställningen kompletteras med utdrag
från andra relevanta texter.

Texten består av följande kapitel:

1. Inledning
2. Nödvändigheten av ett program och dess karaktär
3. Den materialistiska historieuppfattningen
4. Den objektiva situationen
5. Revolutionärernas grundläggande uppgifter och allmänna förhållningssätt
6. Förhållandet till andra klasser, regeringar, stater, nationer och byråkratin inom en arbetarstat
7. Den strategiska inriktningen på arbetarklassen och dess massorganisationer
8. Den strategiska nödvändigheten av att samordna kampen om den politiska makten i organ som kan ena alla förtryckta och deras organisationer
9. Innebörden av övergångsmetoden
10. Övergångskrav och kampformer
11. Internationalens interna regim

Pris 20 kr (24 sidor)