Fjärde Internationalen – La Vérité

Fjärde Internationalen har sina rötter i Komintern (Tredje Internationalen) och i synnerhet i dess vänsteropposition. Tidskriften La Vérité (”Sanningen”) började ges ut av vänsteroppositionen i Frankrike 1929.

För att bevara och utveckla det marxistiska och leninistiska arvet, mot Komintern-sektionernas urartning, övergav vänsteroppositionen 1933 inriktningen på att reformera Komintern, för att istället satsat på att bygga upp nya kommunistpartier och en ny International. Detta ledde 1938 fram till bildandet av Fjärde Internationalen – FI, på grundval av det så kallade Övergångsprogrammet.

Under andra världskriget mördades flera av FI:s huvudsakliga ledare, på order från Moskva eller av fascismen. Det nya ledarskapet klarade inte av de utmaningar som de ställdes inför efter krigets slut och 1952-53 splittrades FI i en revisionistisk gren och en gren som sökte upprätthålla principerna i FI:s program.

Från mitten av sextiotalet växte det i Frankrike fram ett centrum för FI:s återuppbyggnad, kring organisationen OCI/PCI som gav ut La Vérité. 1993 grundades FI på nytt, som en demokratisk centraliserad organisation med sektioner i ett fyrtiotal länder. Det innebar inte att ledarskapskrisen inom arbetarrörelsen var löst, men att det togs ett steg i uppbyggandet av ett internationellt centrum – Fjärde Internationalen, med den internationella teoretiska tidskriften La Vérité.

Historiska dokument 1933–1999

Uttalanden från FI-LaV (2013–2017 )

La Vérité (The Truth) – Fjärde Internationalens teoretiska tidskrift