Arbetarnas och folkens Internationella Nätverk (AIN)

Stoppa massakerna! Stoppa kriget! (upprop maj 2024):

Stoppa kriget!(Upprop dec 2022)

EMERGENCY EUROPEAN CONFERENCE – 2022

Letter from POI and NAR: Madrid, 25–25 June

Letter from Spain: Meeting and Demonstration against war and NATO

Down with war! Neither Putin's Russia nor NATO! – Report 9 April

COMMUNIQUÉ PALESTINE, MAY 11, 2021

Once again, the Palestinian people are under the fire of repression

UTTALANDE FRÅN ICLE-MÖTE, Paris 28–30 nov 2019

Mot krig, utsugning och förtryck – folken vill leva!

FRIGE LOUISA HANOUNE!

AIN:s kampanjbrev nr 15 (på engelska)

Lista med undetecknare från 93 länder (13 september 2019 – engelska)

Svenskt kampanjbrev 4 (2 juli 2019)

Svenskt kampanjbrev 3 (15 juni 2019)

Svenskt kampanjbrev 2 (31 maj 2019)

Svenskt kampanjbrev 1 (15 maj 2019)

UTTALANDE FRÅN DEN ÖPPNA VÄRLDSKONFERENSEN MOT KRIG OCH UTSUGNING, Alger 8 – 10 december 2017

Uttalande (från AIN-brev nr8)

 

Upprop till arbetare och aktivister i Europa, från möte i Berlin 17 juni 2017

Ladda ned fyrasidigt kampanjblad med Berlin-uppropet: Gemensam europeisk kamp till försvar av vården och arbetsrätten!

Deklaration från AIN och Upprop till Världskonferensen

Organisationer bakom den
Öppna Världskonferensen 2017

• Algeriska Arbetarpartiet (PT)

- PT:s extraordinära kongress, 25-27 mars 2016
- YouTube: Lokalt massmöte i hamnstaden Mostaghanem (Algeriet, januari 2016)
- PT:s 7:e kongress (22-25 november 2013)

• Franska Oberoende Arbetarpartiet (POI) / Tidningen Arbetarinformation (Informations Ouvrières – IO)

- Klasskampen i Frankrike, Rapport från enhetsmöte med 1800 kämpar i Paris (4 juni 2016)
- Brev från POI:s kongress, för en arbetarkonferens (22 november 2015)