Aktivister från 16 länder i upprop mot krig

Den Europeiska Förrbindelskommitten mot Krig (EFK) samlades i Paris lördagen den 4 maj, med deltagare från 16 länder. Följande upprop antogs (pdf):

På initiativ av Europeiska Förbindelsekommittén mot Krig (EFK), samlad den 4 maj med delegater från 16 länder:

UPPROP

 ”Det är inte när kriget dödar 1000 soldater per dag, när friheter undertrycks av censur och krigslagar, som vi kan bekämpa kriget. Det är innan, när vi fortfarande kan organisera oss och demonstrera. DEN HÄR GÅNGEN MÅSTE VI FÖRHINDRA DEM I FÖRVÄG!”

Biden, Scholz, Macron, Sunak, Meloni,... NEJ till era krig!

Ni är ansvariga för massakrer och krig.

Den 24 april röstade den amerikanska kongressen 95 miljarder dollar till kriget i Ukraina, för att leverera vapen till Netanyahus armé och för militära utplaceringar gentemot Kina. Det besvarades med en enorm våg av studentmobiliseringar, med start från Columbia University (New York), som tog upp parollen: ”Genocide Joe. You can’t hide. How many kids have you killed today?”.

Mer än 100 000 palestinier har dödats, lemlästats eller anmälts saknade. Hundratusentals barn svälter, berövas vård och skolgång. Många är nu föräldralösa, traumatiserade av de omfattande bombningar och förstörelsen som B. Netanyahus armé har utfört.

Stats- och regeringschefer, med början i USA, följt av EU, är ansvariga för det som Internationella domstolen har beskrivit som ett troligt folkmord och som miljontals skräckslagna människor är vittnen till varje dag. Regeringarna deltar i krossandet av det palestinska folket genom att organisera vapenleveranser och militära komponenter till Israel och genom att upprätthålla handelsavtal med staten som dödar och förstör alla former av civilisation på Gazaremsan.

Trots passiviteten, till och med tystnaden, från arbetarrörelsens ledningar, så sprider sig protester och kraftfulla mobiliseringar i alla världens länder, i alla världsdelar, inklusive i Israel, för att försvara det palestinska folket och deras rättigheter.

Regeringarna och EU som har tillåtit och fortsätter att stödja detta folkmord (som även påven benämner som sådant), försöker i dag dämpa sina uttalanden, skrämda av konsekvenserna av sin politik i Palestina och i sina egna länder.

Regeringar vill nu dra in oss än mer i kriget i Ukraina, skicka trupper och kasta oss in i en konflikt mellan kärnvapenmakter. Samma människor som sålde oss EU som ett område för fred förbereder sig nu för krig.

”Krig behöver kanoner, inte smör” (enligt den tyska arbetarrörelsens formulering). Från många regeringar, såväl som från EU, höjs röster för att upprätta en krigsekonomi, vilket innebär en allmän attack mot sociala erövringar, demokratiska friheter och offentliga tjänster, som arbetarnas kamp har drivit igenom i varje land. Så länge de fackliga ledningarna stöder den härskande elitens krigiska inriktning i Europa, kommer de inte att kunna förhindra förstörelsen av sina arbetares erövringar.

På båda sidor om den rysk-ukrainska gränsen tas unga människor från gatorna, i städerna och på landsbygden, för att med våld skickas till fronten och till sin död. När Putin mobiliserar 300 000 nya soldater så sänker Zelenskyj värnpliktsåldern med två år. Och detta för att tjäna som kanonmat för de multinationella företagen och oligarkierna från alla håll. Vi vägrar att tillåta detta krig att sprida sig. Vi vill att det ska sluta omedelbart.

Inför alla krigshetsande regeringar – som hycklande hävdar att de försvarar fred och demokratin, samtidigt som de avvecklar sociala och demokratiska landvinningar överallt, vägrar förhandlingar och vapenvila och fortsätter att leverera vapen – så står vi tillsammans med de unga ukrainare och ryssar som inte längre kan stå ut med kriget, vi står tillsammans med de arbetare och ungdomar som vägrar krig och förtryck, och kräver vapenvila, upphävande av blockaden av Gaza och att de sociala och politiska kraven uppfylls.

Vi säger: inte i vårt namn!

  • Vi vägrar krig och barbari, som bara gynnar de mäktiga och vapentillverkarna, vars vinster skjuter i höjden.
  • Vi vägrar, för oss själva, för våra barn och för våra barnbarn, att dras in i krig och att hela samhället militariseras.
  • Vi vägrar de ständigt ökande militärbudgetarna under NATO:s och EU:s förmyndarskap; vi fördömer det sociala krig som bedrivs mot arbetare och ungdomar.
  • Vi vägrar alla attacker mot friheter, hoten och förtrycket. Vi försvarar yttrandefriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och strejkrätten, som är särskilt hotade.

Folkens mobilisering kommer att kunna blockera den dödliga upptrappning som regeringarna vill dra in oss i och stoppa vapenleveranserna.

Genom att gå samman över gränserna agerar vi för arbetarnas och de ungas internationella enhet för att tvinga fram vapenvila och en omfördelning av militärbudgetar till befolkningens livsviktiga behov, till skolor, sjukhus, löner och pensioner.

  • Stoppa massakern på det palestinska folket!
  • Omedelbar vapenvila i Palestina likväl som i Ukraina!
  • Stoppa vapenleveranserna!
  • Nej till allt militärt ingripande av NATO-styrkor i Ukraina!
13 May 2024