Kriget och franska NPA:s urspårning

Den franska politiska organisationen NPA är efterföljare till det tidigare LCR och är en organisation som åberopar sig på samma Fjärde International som svenska Socialistisk Politik (en strömning inom Vänsterpartiet).

Vi publicerar här en artikel av Lucien Gauthier, från franska Oberoende Arbetarpartiet (POI), som problematiserar NPA:s aktuella linje, i synnerhet i förhållande till kriget i Ukraina. Givetvis är detta inte en "fransk" fråga, utan lika aktuell i Sverige. (från Informations Ouvrières, nr 797, 29 feb 2024)

***

Vart är NPA på väg?

Sedan årtionden känner jag den politiska strömningen LCR-NPA och många av dess ledare under hela denna period, några redan avlidna och andra fortfarande vid liv, med vilka jag har bra relationer. Vi har sedan länge varit oeniga med denna strömning. Men inte desto mindre åberopade den sig på anti-kapitalism, anti-imperialism, anti-kolonialism, anti-militarism, anti-fascism och anti-rasism.

Det är därför jag idag är chockad över den nuvarande utvecklingen av det nya NPA, som är ett resultat av en splittring av denna organisation i två distinkta fraktioner, genomförd för ett år sedan.

Sedan starten av kriget i Ukraina har vi för vår del kämpat kring linjen "Varken Putin eller NATO!". Om detta ämne skriver NPA: "Det finns mycket konkreta skillnader mellan Zelenskys nyliberalism och den ryska regimens fascism (...). Putins militära nederlag är brådskande. Att förneka detta är att utplåna skillnaderna mellan liberal borgerlig demokrati och fascistiska auktoritära regimer”.

Det utmärkande för världssituationen skulle alltså vara den putinistiska fascismens framväxt, medan USA bara skulle vara en liberal borgerlig demokrati!

För ett år sedan, den 25 februari 2023, organiserades en "enhetlig" demonstration i Paris till stöd för Zelenskij och Ukraina. Ordföranden för Unionen av ukrainare i Frankrike (en nationalistisk grupp) kallade till denna demonstration, medan "representanter för olika partier (PS, EELV, NPA, Renaissance) tillkännagav sin närvaro" (AFP, 20 februari). Och faktiskt, den dagen utgjorde NPA en betydande del, tillsammans med macronisterna, just under kampen mot pensionsreformen. Hur är det möjligt?

När Macron-regeringen tillkännager en militärbudget på 413 miljarder euro, skriver NPA: ”Att bekämpa ökningen av militärbudgetar och militariseringen av samhället är nödvändigt och är förenligt med det ukrainska motståndet. Låt oss kräva att Frankrike, istället för att sälja vapen till diktaturer, på allvar hjälper det ukrainska motståndet utan att öka sina egna militärutgifter”.

Otroligt! Det finns alltså en "bra" militärbudget. En fråga till ledarna för NPA: Macron tillkännagav, förra veckan, ytterligare tre miljarder till Ukraina. Ska vi stödja detta beslut eller kräva att dessa tre miljarder betalas ut till jordbrukare, vården och skolorna?

Denna politiska rörelses tradition var Liebknechts tradition, som i början av det första imperialistiska världskriget, 1914, röstade emot krigsbudgetarna genom att förklara: "Fienden finns i vårt eget land".

Uppenbarligen bryr sig den nya ledningen för NPA, som splittringen resulterade i, inte om dessa ”gammalmodigheter”. De vågar till och med, den 2 februari, skriva: ”Seger mot den ryska invasionen kan inte bara vara "militär", men den klarar sig inte utan vapen. Och vi kan inte säga att vi är solidariska mot denna aggression och motsätta oss vapenleveranser eftersom de kommer från Nato”. NATO, alltså en ny vän till det ukrainska folket!

Att hävda detta, just i det ögonblick som NATO stödjer kriget i Ukraina och – med USA:s medverkan – stödjer folkmordet på det palestinska folket, är verkligen att medvetet blunda för den globala situationen och USA:s roll, som huvudansvarig för det världsomfattande barbariet.

Och slutligen denna plågsamma urspårning: denna politiska rörelse hade alltid uttalat sig mot EU, som de betraktade som arbetsgivarnas Europa genom att mot det ställa upp arbetarnas Europa. Men nu har NPA blockerat en överenskommelse med La France Insoumise (LFI) genom att försöka påtvinga dem parollen att integrera Ukraina i EU. Låt oss komma ihåg att samma EU har inlett en process just för att integrera Ukraina.

Detta stöd från NPA är beklämmande. EU skulle alltså vara en skyddande ram, den nya formen av internationalism? Alla vet – och det gör ledarna för NPA också – att EU stödde krigen i Irak och Jugoslavien och att den för närvarande stöder "Israels rätt att försvara sig själv". 30 000 palestinier, män, kvinnor, barn har redan massakrerats med detta stöd från EU och vi ska tillåta dem att göra det? För att inte ens tala om förstörelsen av rättigheterna och garantierna för arbetare och jordbrukare inom hela EU.

Ingen kan glädja sig över denna urspårning. Det är snarare till och med sorgligt.

Lucien Gauthier

28 Feb 2024