Stoppa vansinnet! – Diskussionsinlägg i fem delar

Texten Stoppa vansinnet består av följande fem delar:

1. Gaza, Palestina och den politiska anständighetens sammanbrott
2. Ryssland, Ukraina och skönmålningen av NATO
3. Sveriges skamliga och historiska underkastelse under USA och dess militär
4. Världsekonomins kris och den fortsatta nedmonteringen av välfärden
5. Motstånd bland de politiska och fackliga ledarskapens irrfärder

Du hittar den i Arbetarinternationalen nr 17/18.

11 Jun 2024