Palestina

Vi befinner oss i en tid då politker och journalister från alla håll väljer att bortse från årtionden av den israeleiska statens förtryck mot palestinier, från den israeliska statens, även enligt internationella konventioner, olagliga ockupationer av palestinsk mark, likosm från apartheid-inslagen i israelisk lagstiftning och praktisk politik.

Vi befinner oss i en tid då få uppmärksammar att den israeliska försvarsministern officiellt deklarerade, den 9 oktober, att "Vi inför en total blockad av Gaza. Ingen elektricitet, inget vatten, ingen gas, allt stängs av. Vi bekämpar djur och agerar i konsekvens med detta".

I Gaza bor över två miljoner människor, instängda på en liten landremsa – familjer och barn.

I detta läge har Fjärde Internationalen publicerat en deklaration som påminner om vissa grundläggande ställningstaganden i Palestina-frågan:

Deklaration från Fjärde Internationalens Internationella Sekretariat, 9 oktober 2023

 

13 Oct 2023