Dokument inför Fjärde Internationalens 10:e Världskongress

Fjärde Internationalen – La Vérité kommer att hålla sin 10:e världskongress i december 2023. Som ett bidrag till diskussionen har Internationella Sekretariatet formulerat politiska anteckningar, som publiceras i La Vérité – The Truth nr 113 som ges ut nu i dagarna.

Vi publicerar här den svenska versionen av de politiska anteckningarna:

I vilken situation kommer Fjärde Internationalens 10:e kongress att hållas?

4 Oct 2023