8-sidig rapport från klasskampen i Frankrike - beställ gratis pdf.

/ai3-bifr-ettan.jpg

Tre fackliga aktivister från Arbetarinternationalen deltog på ett enhetsmöte i Paris den 4 juni, med 1 800 kämpar från de pågående strejk- och demonstrationsrörelserna.

Vi har övsersatt och sammanställt de viktigaste rapporterna om kampen från konferensen, för, som vi skriver:

"För att bättre förstå utvecklingen i Sverige, och för att förbereda sig för nästa steg, är det ovärderligt att studera både innehållet i de angrepp som den franska regeringen försöker genomföra och de kampmetoder som växer fram inom arbe- tarrörelsens led. Att det dessutom finns ett uppenbart behov av att ta steg framåt för att samordna kampen i de olika länderna har varit en viktig orsak till att börja ge ut tidningen Arbetarinternationalen."

Beställ den 8-sidiga rapporten som gratis pdf. Mejla arbetarinternationalen@gmail.com, så får du den med vändande mejl.

14 Jun 2016