AI nr 16

Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019) finns nu tillgänglig för läsning på nätet och nedladdning. Innehåll:

  • Ledare: Motsättningarna skärps
  • Uttalande från AIN:s kommitté för utbyte (ICLE), med delegationer från 55 länder samlade 28–30 november i Paris
  • Utförliga utdrag ur inlägg på internationalistiskt massmöte i Paris, 30 november
  • Strejken i Frankrike fortsätter
  • Den revolutionära processen i Algeriet sep-dec

Arbetarinternationalen nr 16 (december 2019) 

 

28 Dec 2019