Brasilianska arbetarklassen mobiliserar mot kuppartade angrepp

Sedan en dryg vecka bedriver den brasilianska arbetarrörelsens fackliga och politiska organisationer, i synnerhet den fackliga landsorganisationen CUT och PT, en omfattande kampanj för att bidra till att mobilsiera ett brett försvar mot de angrepp som riktas mot dem och vanliga löntagares och fattigas rättigheter. I ett internationellt upprop skriver CUT följande:

Brasilien befinner sig i en extrem nödsituation. En statskupp pågår mot Dilma Rousseffs regelrätta regering.

Bakom dessa kuppaktiviteter ser vi, i CUT, ett mål att göra slut på den brasilianska arbetarklassens rättigheter och erövringar, uppnådda efter långa strider, liksom med de fackliga och folkliga organisationerna.

Vi ber alltså världens alla fackliga och demokratiska organisationer, som försvarar arbetarnas och demokratins rättigheter att uttala sig mot statskuppen i Brasilien och att organisera delegationer till  de brasilianska ambassaderna i sina respektive länder, för att uttrycka sitt motstånd.”

Inom PT har grupperingen "DAP – Dialog och aktion (PT)" – lanserat ett manifest som föklarar situationen och inriktar sig på att mobilisera motståndet. Torsdag 31 mars genomförde CUT, PT med flera organsiationer demonstrationer över hela landet, med totalt över 800 000 deltagare, i synnherhet i huvudstaden Brasilia, men även i stor omfattning i t ex Rio de Janeiro (se bilden nedan).

Läs DAP:s manifest som pdf: Nu är det brådskande att blockera rättegångsväsendets pågående kupp!

1 Apr 2016