"De är rädda för solidariteten och enheten mellan judiska och arabiska arbetare"

 

Upprop från Zahera Hassan,
Arabiska arbetares fackförening (AWU)

AWU:s aktivitet har sedan drygt sju månader utvecklat sig betydligt, för organiseringen av arabiska arbetare i Israel. I september började fackföreningen att bilda och att organisera fackklubbar i teletjänstcentralerna. Sju har bildats där och en inom byggbranschen. (...) Det är uppenbart att Israel är en stat med konflikter och en ständig politisk spänning mellan de två folk som bor där och även om AWU intellektuellt upprätthåller ett progressivt, antisionistiskt, antikapitalistiskt och anti-imperialistiskt ideal, så anser den att det är dess plikt att övertyga de judiska arbetarna att ansluta sig till de fackklubbar som samlar arabiska arbetare, i alla arbetares intressen, oavsett deras nationalitet, deras samfund eller deras religion, eftersom arbetarnas kamp är odelbar och deras enhet är garantin för deras skydd.

Trots alla påtryckningar och hot så har de judiska arbetarna anslutit sig till fackklubbarna i de sju teletjänstcentralerna, liksom till den inom byggbranschen i Haifa. Detta framsteg i enandet av de judiska och arabiska arbetarnas kamp på arbetsplatserna är en seger, även bortom betydelsen av detta resultat för fackföreningen. Men det är också en stor utmaning för den och för arbetarna själva; båda utsätts fortfarande för hot och påtryckningar. (...)

Dessa attacker och dessa hot, riktade mot de arabiska och judiska arbetarna, syftar till att avskräcka och få ett slut på arbetarnas kamp, för att förstöra de erövringar de gjort på sina arbetsplatser. De är rädda för arbetarna, de är rädda för deras styrka, att se dem organisera sig, de är rädda för enheten mellan arabiska och judiska arbetare. Men vi kommer att fortsätta framåt i vårt arbete och vår kamp, trots utmaningarna, hoten och de svårigheter som möter oss, i synnerhet på nivån för finansieringen.

Vi håller kursen uppe, oavsett vilka svårigheterna må vara och vi fortsätter framåt i arbetarklassens intresse.

Leve arbetarklassen!

Bidra ekonomiskt och stöd de palestinska
arabiska och judiska arbetarnas kamp!

 Uppropet från Zahera Hassan (AWU) i sin helhet som pdf

31 Mar 2016