Första numret ute!

Nr 1 av tidningen Arbetarinternationalen är nu publicerad och kan beställas för 20kr (inklusive porto). Beställ via kontaktformuläret, med ditt namn och din postadress. Betalningsinformation kommer via mejlsvar.

 

Första numret är ett temanummer om Palestina, med direktrapporter om den palestinska kampen mot den israeliska statens dagliga terror. Det finns bland annat röster från storstrejken och massdemonstrationerna den 13 oktober. Nr 1 innehåller dessutom en debattartikel om den strategiska inriktningen i kampen mot terror, krig,  förtryck och borgerlig politik: Hur bemöter vi terrorn hemma och i världen?

28 Nov 2015