Inför Världskonferensen: möte i Stockholm

Lördag den 10 juni samlades 13 arbetaraktivister i Stockholm för att diskutera om situationen i världen och i Sverige och om hur arbetarrörelsen organiserar motståndet. Kévin, facklig ledare inom Frankrikes största fackliga landsorganisation och aktiv inom det Oberoende Arbetarpartiet (POI) inledde med en internationell överblick.

Han kunde berätta om många exempel på hur de traditionella partierna, både till höger och vänster, dras in i en allt djupare kris. Frankrike befinner sig mitt uppe i en historisk omvälvning där det traditionella högerpartiet för första gången inte gick vidare till den andra valomgången i presidentvalet och där såväl socialdemokratin (Socialistpartiet) som det tidigare så starka Kommunistpartiet håller på att helt försvinna.

Samtidigt börja breda lager inom arbetarklassen att förenas kring ett motstånd. I Storbritannien och Spanien tar det sig uttryck kring ett stöd för vänsterledare inom de socialdemokratiska partierna (Corbyn i brittiska Labour och Sanchez i spanska Socialistpartiet), mot högern inom de egna partierna. I Frankrike tar det sig uttryck i den nya rörelsen ”Det okuvade Frankrike” kring Mélenchon, som fick över 7 miljoner röster i presidentvalet.

Kévin berättade att de hundratusentals fackliga aktivister som deltog i massprotesterna mot den försämrade arbetsrätten (El-Khomri-lagen) förra året, nu finns i ”Det okuvade Frankrike”. Tusentals av de mest aktiva och drivande är närmare organiserade i Kommittéerna för kontakt och utbyte och kring POI:s veckotidning Arbetarinformation (Informations Ouvrières), utan att nödvändigtvis ha några större förhoppningar på Mélenchon som ledare.

I den dramatiska värld vi lever i, så utgör ansträngningarna med att bygga upp ett enat motstånd i Frankrike ett steg framåt. Medlemmar och aktivister i olika fackliga organisationer och olika arbetarpartier förenas i kampen och i gemensamma diskussioner.

Kévin menade att syftet med den Öppna Världskonferensen mot krig och utsugning är att göra samma sak på internationell nivå – att få tillstånd en diskussion om hur vi tillsammans kan stärka motståndet.

Deltagarna på mötet var eniga om betydelsen av den Öppna Världskonferensen och att fortsätta den gemensamma diskussionen här i Sverige.

13 Jun 2017