Ledaren Arbetarinternationalen nr 4

Kanske samhället upplöser sig i något bättre?

 

Sverige är för närvarande ett undantag i världen med dess krypande försämringar av arbetare villkor och välfärd. Likaså dess blott sporadiska och fläckvisa motstånd mot dessa försämringar.

I Storbritannien har folkomröstningens resultat att lämna EU (”Brexit”) lett till en kris för både Tories (den konservativa borgerlighetens parti) och Labour (den organiserade arbetarrörelsens parti). Även om frågan om ett brott med EU måste ses som en del av en skärpt klassmotsättning och kris för det politiska systemet, så finns det ingen samhällsklass som har gått vinnande ur bataljen. Borgerligheten är splittrad och för delar av dem är det ett bakslag, men arbetarrörelsen har inte utnyttjat splittringen till sin egen fördel utan retirerat i svansen på de båda borgerliga sidorna av folkomröstningen. Förutom en minoritet av fackföreningarna i den så kallade Left Leave-kampanjen (”Lexit”).

I Frankrike försöker Hollandes ”socialistregering” med dess arbetsrättsreformer vrida villkoren 80 år tillbaka i tiden. Det svaras av ett massivt motstånd från miljoner arbetare.

I Brasilien ämnar borgerligheten avsätta Arbetarpartiets valda president Dilma Roussef i en mjuk statskupp. Den fackliga centralorganisationen CUT kontrar försöken med massprotester och partiets gräsrötter försöker återuppliva partiets vitala rötter för att underlätta denna kamp.

I Mexico haglar strejker, ockupationer och demonstrationer sedan fyra månader tillbaka mot försämringar för lärare och skolan. Detta besvaras av polisen med repressalier.

I Chile råder massiva protester mot det pensionssystem som har kvarblivit sedan diktaturen, ledd av Bankanställdas fack.

I Palestina/Israel tillgrips fängslanden och bötesstraff mot arabiska arbetares fackförening för ”uppvigling”.

Vi ser en process som skakar om status quo inom ekonomin, samhället och hela det politiska systemet. Ta t ex USA, där tvåpartisystemet skakas av populism från höger (Trump) och vänster (Sanders). Nyligen gick hälften av delegaterna ifrån Demokraternas konvent i protest mot Clinton. Fackföreningar överväger att sluta stödja partiet. Det är en ljusglimt i tillvaron, allt annat än ”buisness as usual”.

Beträffande Sverige publicerar Arbetarinternationalen en perspektivartikel om skolans kris, hur den är relaterad till krisen för kapitalismen som system. Dessutom en artikel om hur det exportdriv som gynnat svensk ekonomi goda tider, trots en relativt mild reaktion på finanskrisen, riskerar att få förödande effekter under nästa nedgång i världsekonomin. Orosmolnen noterade, så finns det redan ett hoppgivande exempel på arbetande människors fantastiska självbevarelsedrift – i vårdarbetarnas och patienternas kamp för att förbättra sin situation.

Det är i motståndet som fröet till ett bättre samhälle ligger. Det enda alternativ som verkligheten har att erbjuda en sådan kamp är inte Status quo, utan en resa till ett fördjupat kaos och barbari.

Arbetarinternationalen

9 Oct 2016