Låt oss öppna debatten inom arbetarrörelsen

För att öppna debatten inom arbetarrörelsen om den strategiska inriktningen i kampen mot terror, krig, förtryck och borgerlig politik publicerar Arbetarinterantionalen i sitt första nummer en debattartikel på temat: Hur bemöter vi terrorn hemma och i världen?

28 Nov 2015