Nummer 2 ute!

Nr 2 av tidningen Arbetarinternationalen är nu publicerad.

Den innehåller följande artiklar:

• Ledare om Sverige och behovet av att rusta upp arbetarrörelsens organisationer
• Seger i kampen för de 300 i Spanien, åtalade för att ha strejkat
• Klasskamp under undantagstillstånd i Frankrike
• Arbetarrörelsen inför EU-omröstningen i Storbritannien
• Palestina: facklig organisering och ungdomarnas kamp

20 Mar 2016