Presentation

Genom de barbariska terrordåden i Paris, då hundratals oskyldiga privatpersoner mejades ner urskillningslöst, påminns vi om en verklighet vi inte är vana vid i Sverige och Europa.

Ju längre vi väntar med att ta itu med denna verklighet, som sedan länge är välkänd i stora delar av världen, desto större är risken att barbariet sprider sig. Det är nu – för oss som fortfarande lever i relativ fred och välmåga – det finns tid och möjlighet att dra upp de strategiska linjerna och lägga den organisatoriska grunden till den kamp som tränger sig på.

Ju längre vi väntar, desto mer ofördelaktiga kommer styrkeförhållandena att bli och desto våldsammare och osäkare riskerar kampen att bli.

Motståndet reduceras inte till Daish/ISIS och andra terrorgrupper med religiös fernissa, utan omfattar de regeringar och internationella organisationer som genom sin politk inte bara ständigt återskapar grogrunden för dessa terrorgrupper utan också på ett direkt sätt bidragit till deras finansiering, beväpning och framväxt – samtidigt som de upprätthåller ett ekonomiskt och politisk system som i sig driver världen in i kaos.

Tidskriften Arbetarinternationalen vill öppna en debatt inom arbetarrörelsen om dessa frågor, med hjälp av direkt information från kampen världen över.

28 Nov 2015