Europeiska nödkonferensen 9 april 2022

Konferensen samlade, förutom franska Oberoende Arbetarpartiet (POI) och grekiska Nya Vänsterströmningen (NAR), bland annat representanter för franska Union Populaire, irländska Eirigi och turkiska Arbetarpartiet (TIP) – totalt aktivister från 19 länder.

Samtliga inlägg och uttalanden finns samlade i en 17-sidig pdf (på engelska):

26 May 2022