Stöd Hamnarbetarnas kamp!

Hamnarbetarnas kamp, tillsammans med sin fackförening Hamnarbetarförbundet, i Göteborgs hamn, mot arbetsgivaren APM-Terminal, förtjänar allt stöd. Läs artikel från nya numret av Arbetarinternationalen (nr 5):

Hamnarbetarnas berättigade kamp i Göteborgs hamn

30 Nov 2016